• idag
  21 okt
  10°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.9 mm
 • torsdag
  22 okt
  12°
  • Vind
   7 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  23 okt
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  24 okt
  10°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  25 okt
  13°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Stöd till skolhuvudmän i Västra Götaland

Debatt
PUBLICERAD:
Alla barn och elever kan behöva specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skolgång, skriver företrädare för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
En redan tuff situation för skolorna har blivit ännu tuffare på grund av coronapandemin. Men elevers utbildning går inte att sätta på vänt. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder stöd till verksamma inom skola. Från förskola till vuxenutbildning. Vi utökar vårt stöd med ett närmare och mer strategiskt stöd riktat till skolhuvudmän och skolledningar i Västra Götalands län genom att samverkanskontor Göteborg nu drar igång sin verksamhet.

I somras var en viktig debattartikel införd i Skaraborgs Allehanda. Autism- och Aspergerförbundet slog larm om att bara hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. I Västra Götaland finns, enligt artikeln, cirka 3 900 barn som har diagnostiserats med autism och som kan behöva hjälp och stöd i sin skolgång.

Artikeln avslutades med en uppmaning till skolor att ta hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten som ger gratis råd och handledning till skolor. Vi vill betona att stödet gäller alla barn och elever, oavsett om de har diagnos eller inte. Vårdnadshavare är också välkomna att höra av sig till vår tjänst Fråga en rådgivare dit man kan ringa eller skicka frågor via webbformulär.

Alla barn och elever kan behöva specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skolgång. Finland brukar lyftas fram som ett gott exempel på ett land där det extra stödet ges brett och tidigt. Runt 30 procent av eleverna får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid i Finland. I Sverige gäller sedan ett år tillbaka Läsa-skriva-räkna-garantin vilket innebär att mer stöd kommer sättas in tidigare för att garantera att alla barn uppnår kunskapskraven för svenska och matematik under lågstadiet. De speciella förhållanden som gäller nu under Coronapandemin kan också innebära att fler elever, och andra elever än tidigare, behöver extra stöd.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten finns till för att stödja skolor och skolhuvudmän att organisera sitt stöd på bästa sätt så att det når alla elever som behöver. Sedan tidigare finns möjligheten för skolverksamheter att, via vår hemsida, söka stöd, genom förfrågan om specialpedagogiskt stöd. Detta stöd riktar sig direkt till den verksamhet som söker stödet, det vill säga att myndighetens rådgivare, konkret och över tid stödjer skolan i att utveckla sin verksamhet alternativt genom digitalt stöd, så som studiepaket, kurser och övrigt stödmaterial som finns tillgängligt för alla, via vår hemsida.

Specialpedagogiska skolmyndigheten kompletterar nu sitt stöd genom samverkanskontor Göteborg, vilket är en nystartad verksamhet inom myndigheten och har i uppdrag att, genom dialog, erbjuda ett mer proaktivt och riktat stöd till skolhuvudmän i länet och på så sätt skapa än bättre förutsättningar för alla barn och elever, från förskola till vuxenutbildning. Samverkanskontor kommer framförallt att arbeta uppsökande, men både kommunala och fristående skolhuvudmän i Västra Götalands län, är alltid välkomna att höra av sig till samverkanskontoret Göteborg.

Ann-Sofie Linder, chef för samverkanskontor Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anna Ödman, ansvarig samordnare samverkanskontor Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten

AnneCharlotte Johansson, ansvarig samordnare samverkanskontor Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.