Till Försvarsberedningen

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Adam Ihse / TT
Sveriges problem är inte längre Ryssland utan USA. Sverige har ett trovärdighetsproblem som försvarsledningen och Krigsvetenskapsakademien inte har insikt i. USA:s ledning kan genom försvarsministerns och ÖB:s handlande ha gett Ryssland intryck av att svenskt markterritorium står till USA:s förfogande i händelse av konflikt eller inför en sådan.

Försvarsberedningens ordförande, Björn von Sydow, fick tidigt år 2008 en orientering av mig personligen i departementet om att både USA och Ryssland vid sina planeringsbord noga beaktade att ingen av parterna fick bli först med att behärska vårt markterritorium.

Detta faktiska förhållande framförde Björn von Sydow vid rikskonferensen i Sälen år 2009. Inför konflikt mellan stormakterna har vårt markterritorium trovärdigt försvarat den allra största betydelse.

Förmodligen inser utrikesminister Ann Linde vilken krigsavhållande styrka som finns i militär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Statsminister Stefan Löfven bör dock uttala sig och vara tydlig.

• Är statsministern medveten om att Sveriges markterritorium har den allra största militärstrategiska betydelse för stormakterna, positionerade nära varandra och Sverige i det nordiska området?

• Vårt markterritorium är genom detta av största defensiva betydelse för Ryssland. Ja, för Ryssland som stormakt men framförallt för Rysslands överlevnad.

• Det är obegripligt att vår försvarsledning inte har insett detta.

• Det finns bara ett starkt skäl för Ryssland att angripa Sverige. Det är att förhindra USA att få snabb tillgång till svenskt markterritorium inför och under krig.

• Det finns lösningar på detta mycket allvarliga problem.

• Lösningen bör komma NU och heter motståndsförsvar av vårt markterritorium.

Per Blomquist

Ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.