Ett omvänt flyttmönster

Ledare | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Livet utanför storstäderna lockar allt fler. Illustrationsbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
En dag är coronapandemin över. Men livet lär inte återgå till hur det var innan. Ett omvänt flyttmönster kan skönjas i coronans spår, rapporterar TT (17/9).

Allt fler verkar beredda att lämna storstäderna – vilket kan få politiska konsekvenser.

Redan innan coronapandemin slog till hade flyttlassen börjat ändra riktning i Sverige. Urbaniseringen hade börjat tappa farten. Statistik från SCB visade att det så kallade inrikes flyttnettot var negativt för landets tre storstadskommuner. Stockholm tappade nästan 4 000 personer, Göteborg knappt 2 500 och Malmö drygt 1 000.

De som lämnar storstäderna är, enligt Stockholms handelskammare, människor som står beredda att bilda familj. Det som lär sökas är trygga uppväxtmiljöer för barnen, i mindre och överblickbara gemenskaper. Troligen en större bostad till ett lägre pris än vad som kan hittas i städernas förtätade centrum. Närhet till natur. Kanske en egen trädgård. Mer för pengarna, helt enkelt.

Under coronakrisen verkar det också som att ett annat liv har blivit nåbart för fler. Hemarbete har blivit en realitet för många. Även framöver tror fyra av tio svenskar att de kommer att jobba mer hemifrån, enligt en Sifo-undersökning beställd av Swedbank. Och bland tjänstemän lär den andelen förmodligen vara betydligt större.

När brittiska BBC (6/8) frågade fastighetsutvecklare och arkitekter förutspådde de ökat hemarbete i spåren av pandemin. I ett framtidsscenario skulle Londons kontorsytor ha minskats till 2025. Många som jobbar på kontor är bara där någon dag i veckan och har flyttat längre bort från centrum, till orter där de kan hitta större bostadsyta och plats för ett hemmakontor.

Coronapandemin kan bli en märkeshändelse för många städers utveckling. Tillsammans med ökad internethandel och efterföljande butiksdöd stöps staden om.

Omvända flyttmönster kan också få politiska konsekvenser. Generellt är storstäder mer rödgrönt anstrukna samtidigt som landsbygder och småstäder är mer blått betonade. För något år sedan identifierade SOM-institutet att andelen väljare som betraktar sig som höger är högst på landsbygderna och lägst i storstäderna. I Moderaternas analys efter valet 2018 lyftes också frågan om inte utvecklingen i Sverige börjar likna den i många andra västländer, med mer progressiva städer kontra en konservativare landsbygd.

I takt med att allt fler flyttar från städerna blir också småstädernas och landsbygdernas frågor allt viktigare. Och det är en strömning som den högra sidan av den politiska mitten under senare år har blivit bättre på att fånga upp. Samtidigt som den rödgröna regeringen och Centerpartiet allt mer kretsar kring Stockholm väljer Moderaterna att lyfta frågor viktiga för jägaren, lantbrukaren och hästägaren.

Livet utanför storstäderna lockar allt fler. Det är en blå våg som sveper över landet.

Edvard Hollertz/SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.