Öppen fråga till statsministern

Debatt
PUBLICERAD:
Vår försvarsledning har erbjudit USA/Nato dels värdlandsavtal dels möjligheter att öva anfallskrig på vårt territorium. Detta verkar redan i fred krigsframkallande, menar Per Blomquist.
Foto: Johan Nilsson/TT
Som sakkunning planerare i försvarspolitik under decennier ställer jag i ett öppet brev till statsministern den politiskt viktigaste frågan: Ska Sverige ha ett försvar av freden eller det orimliga så kallade försvar som försvarsledningen företräder? Vår biskop i Skara svarade tydligt och klart att Sverige ska ha ett försvar som värnar freden.

Med hänsyn till att Sverige med sin närhet till de stora supermakterna USA och Ryssland sedan många decennier saknar en genomarbetad totalstrategisk analys med en klarlagd försvarspolitik återstår endast debatt. I detta tomrum har vi i Sverige haft en epok med oklar säkerhetspolitisk planläggning där de borgerliga partierna förordat allians med USA/Nato och till och med anfallskrig mot Ryssland.

Detta har skett med hjälp av en propaganda riktad mot Ryssland, samtidigt som man trott att en allians med USA/Nato skulle ge militär styrka. Ogenomtänkt. Det är helt möjligt att i analys visa att Sverige i överensstämmelse med medborgarnas önskan kan få en säkerhetspolitik för fred, frihet och säkerhet.

Med två av världens största militärmakter positionerade nära svenskt territorium finns ingen garanti att Sverige lämnas utanför ett tänkt krig. Men det är helt möjligt att i analysen visa att i krig mellan dem kan de godta att Sverige trovärdigt försvarar sitt markterritorium.

Vår försvarsledning har i kontrast till detta synsätt erbjudit USA/Nato dels värdlandsavtal dels möjligheter att öva anfallskrig på vårt territorium. Detta verkar redan i fred krigsframkallande.

På den mycket vederhäftiga sajten alliansfriheten.se har försvarsledningens ogenomtänkta handlande påtalats utan att detta har bemötts. Om detta skulle mycket kunna sägas.

Men nu är ett uttalande från statsministern av övergripande intresse för medborgarna i vad som ofta framförs som landets viktigaste politiska fråga.

Per Blomquist

Ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.