Västra stambanan är länken mellan Göteborg och Stockholm

Publicerad:
En rejäl upprustning av Västra Stambanan ger utrymme för mera godstransporter samtidigt som person-, fjärr-, regional- och lokaltrafiken kan utvecklas, menar debattskribenterna.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Våren 2022 fattas beslut om investeringar i järnväg och väg för perioden 2022-2033.

För Göteborgsregionen och Västsverige gäller det att föra fram och argumentera för två projekt: ytterligare ett dubbelspår på sträckan Göteborg-Alingsås samt en ny bana Göteborg-Landvetter-Borås. Projekten är kostnadsberäknade till 12-14 miljarder för Göteborg-Floda-Alingsås och 35-40 miljarder för Göteborg-Landvetter-Borås. Planeringsmässigt har Göteborg-Floda-Alingsås kommit längst. En åtgärdsvalsstudie genomfördes 2015 och en indikativ lokaliseringsutredning 2018. Projektet är därmed väl definierat.

Detta talar för att Göteborg-Floda-Alingsås bör ha högst prioritet.

Flaskhalsproblemet har byggts bort i Stockholm. Det är hög tid att satsa på banans andra ändpunkt och bygga bort Sveriges värsta flaskhals; Göteborg-Floda-Alingsås.

· Göteborgs Hamn är Nordens största hamn. Västra Stambanan är strategiskt viktig för godstransporterna. Västra Stambanans felande länk - ett dubbelspår Göteborg-Floda-Alingsås måste genomföras i närtid.

· Mer trafik och stora restidsvinster. Ett nytt dubbelspår Göteborg-Floda-Alingsås innebär också ett rejält kapacitetstillskott för banan:

1. Göteborg-Stockholm på 2 timmar och 30 minuter.

2. Göteborg-Skövde på knappt 50 minuter.

3. Ökat utrymme för gods- och pendeltrafiken.

· Göteborg-Floda-Alingsås genererar stora vinster ur miljösynpunkt. Klimatet påverkas positivt vid en överflyttning av godstrafiken till järnväg samtidigt som pendeltrafiken kan bibehållas och utvecklas.

· Sträckan Göteborg-Floda-Alingsås kan byggas i närtid och vara klar omkring 2030, medan sträckan Göteborg-Jönköping-Stockholm sannolikt inte kan vara klar före 2050.

Dubbelspåret Göteborg-Floda-Alingsås byggs i två etapper, där den första är Göteborg-Floda. Denna etapp är drygt halva sträckan (21 kilometer) och är kostnadsberäknad till 6-7 miljarder. Samhällsekonomiskt är etappen mycket lönsam.

Banan byggs till stor del i tunnel norr om sjön Aspen, vilket innebär att den nya banan blir rak och en kilometer kortare än motsvarande sträcka utefter befintlig bana.

Dubbelspåret Göteborg-Floda-Alingsås finansieras enkelt med ett biljettprispåslag om cirka 50 kronor på fjärrtågsresorna. Modellen är enkel att administrera och konsekvent genomförd kan hela investeringen vara betald inom 20 år.

Två stora projekt; farledsfördjupningen i Göteborgs hamn och Västlänken, blir båda färdiga före 2030. För att få ut full effekt av dessa måste kapaciteten på Västra Stambanan förstärkas med ett nytt dubbelspår Göteborg-Alingsås.

Efter mer än 20 års utrednings- och planeringsarbete finns ett gediget beslutsunderlag. Det är hög tid att gå till handling. Låt oss se till att dubbelspåret Göteborg-Floda-Alingsås står klart i närtid, d.v.s. under 2020-talet.

Genomförandet brådskar. En rejäl upprustning av Västra Stambanan ger utrymme för mera godstransporter samtidigt som person-, fjärr-, regional- och lokaltrafiken kan utvecklas.

Lennart Wassenius (C)

Ledamot i Göteborgs-Regionens Förbundsfullmäktige

Björn Stahre

Ordförande i Lerums järnvägsförening

Artikeltaggar

Debatt

Läs vidare