Åtgärder ska vara på plats senast nästa år

Insändare
PUBLICERAD:
Hittills har Hentorp inte landat högst i prioriteringen men planen har varit att det ska genomföras åtgärder på sträckan under en längre tid, skriver Daniel Lindh i sitt svar.
Foto: Lena Jonsson
Svar på insändare ”Trafiksituationen i Hentorp är klart underkänd” i SLA 21/10.

Vi arbetar löpande med åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på vårt vägnät. Att det pågår buskörning runt om i Skövde är för oss känt och naturligtvis inte okej. Tyvärr är det inte bara Hentorp som är drabbat utan problemen finns på fler platser. Vilket också har uppmärksammats i någon mer insändare. Hittills under året har det inkommit mellan 200-300 synpunkter om trafiksäkerheten i Skövde. Det kan vara allt från buskörning till höga hastigheter med mera. Man förstår snabbt att vi inte kan åtgärda alla dessa synpunkter utan vi är tvungna att prioritera utefter det behov som finns på platsen.

För att ha data att luta oss mot i våra bedömningar gör vi därför löpande hastighetsmätningar runt om i kommunen. Utifrån dessa tittar vi på topphastighet och medelhastighet för att få en samlad bild över läget. Sedan gör vi en bedömning och prioriterar gentemot övriga åtgärder vi har planerade. Hittills har Hentorp inte landat högst i denna prioritering men planen har varit att det ska genomföras åtgärder på sträckan under en längre tid. Medelhastigheten är runt 60 km/h vilket får ses som onormalt högt på en gata av denna typ. Vi arbetar nu för att åtgärder är på plats antingen i år eller under nästa år. Vi har även med digitala displayer i tanken och jag ser det inte som omöjligt att vi kommer använda denna tekniska utrustning på lämpliga platser.

Som ni skriver så är det ett problem att de som kör inte förstår vilka risker de utsätter övriga trafikanter för. I grunden är det i första hand den som framför fordonet som är ansvarig. Jag skulle beskriva detta som ett generellt problem där vi ser att man känner mindre och mindre ansvar i trafiken. Kommunen kan göra åtgärder till en viss nivå men till syvende sist handlar det om varje enskild individs ansvar i trafiken. För att försöka komma tillrätta med problemet har vi löpande dialog med Polisen där vi informerar om de platser där vi har höga hastigheter så att även de har möjlighet att göra kontroller.

Hälsningar:

Daniel Lindh, gatu- och naturchef, Skövde kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.