Bojkotta nötkött från Brasilien!

Insändare
PUBLICERAD:
Även om det svenska köttet är dyrare än det utländska, köp hellre det, än det från platser där våra handlingar får ödesdigra konsekvenser för den biologiska mångfalden och klimatet, menar Naturskyddsföreningen i Skövde.
I flygblad som delats ut till hushållen från Coop och Ica i våra trakter finns en annons om billigt oxkött från Brasilien. Det låter väl bra – eller?
Svaret är ett rungande nej!

Detta kött produceras troligen på bekostnad av regnskog som skövlas för att ge plats åt stora boskapsbesättningar. Regnskogen är livsviktig för att reglera vårt klimat och hyser därtill den största biologiska mångfalden vi känner till. Mängder av växter och djur som nu är på väg att försvinna.

Detta kött skickas därefter 10.000 km för att vi i Skövde skall få billigt kött – något som går helt emot sunt förnuft i tider då vi behöver ta krafttag för att bromsa vår klimatpåverkan!

Vill man äta kött bör man se till att köpa svenskt och helst ekologiskt och närproducerat vilket, istället för att förstöra natur, hjälper till att upprätthålla våra vackra hagmarker med färggranna blommor, pollinerande insekter (fjärilar, humlor, bin) och ett rikt fågelliv.

Så även om det svenska köttet är dyrare än det utländska, köp då hellre det, än det från platser där våra handlingar får ödesdigra konsekvenser för den biologiska mångfalden och klimatet!

Ta ställning och visa Ica och Coop att vi inte vill köpa nötkött från Brasilien genom att bojkotta det!

För mer information om hur betande djur kan gynna mångfalden, surfa in på:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/

https://www.naturskyddsforeningen.se/betande-djur-ger-rik-natur

Skövde Naturskyddsförening styrelse

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.