Det handlar bara om ekonomi

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Simon Persson
Replik till Per Granath och Sofia Myhrman i SLA 23/10.

Ni menar att 100 % som tjänstgöringsgrad är grunden till förändringen men till vilket pris och för vem? Det finns en annan aspekt och den kallas ekonomi. Vi arbetar idag istället i en poolverksamhet, en pool som från början medarbetare sökte sig frivilligt till. Du som jobbar där anställd i poolen, får extra tillägg varje månad för din flexibilitet. Det är precis så alla jobbar idag. Utan ersättning!

Det ställs helt orimliga krav på alla som jobbar inom vård/omsorg till ett väldigt högt pris. Det är dessutom väldigt vågat och kaxigt av dig Per Granath att ”erbjuda anställda vård p.g.a. ”psykisk ohälsa”... när den psykiska ohälsan, som uppstått p.g.a. de organisatoriska förändringar, återigen bara handlar om pengar. Varken vi eller våra brukare betyder något i era ögon. Om så var fallet, hade ni med vår kritik responderat på ett professionellt och respektfullt sätt.

Ett ”hälsoschema” är erat påhitt och det var så ni presenterade den fina förändringen. Vi har material där det klart och tydligt står i skrift. Kan publiceras på begäran.

Vi går på fasta scheman men kan givetvis gå med på att byta arbetspass vid enstaka tillfällen som även vår chef uttryckt, men när det blir konstant fungerar detta inte och ja, det är självklart utifrån medarbetarens hemförhållanden. Helt rimligt när du går på ett fast schema.

När vi blir utplacerade att sova jour på andra enheter där brukaren inte ens har sett ditt ansikte, är det då med brukaren i fokus? Som det så fint kallas?

Vi förstod redan från början att detta enbart tjänade ett ekonomiskt syfte och med facit i hand fick vi rätt.

Ledsna LSS-arbetare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.