• idag
  20 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  21 jan
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  22 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  23 jan
  -0°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Vi stödjer inte en samlokalisering av grundsärskolan

Debatt
PUBLICERAD:
Sverigedemokraterna Skövde kommer inte att stödja grundsärskolans samlokalisering till Rydskolan.
Foto: Petra Lundgren
Sverigedemokraterna Skövde kommer inte att stödja grundsärskolans samlokalisering till Rydskolan.

Den 7/12 är planen att Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska fatta beslut om sammanslagning av grundsärskolan till Rydskolan.

Det har nyligen varit insändare i SLA samt ett inslag i lokalradion där stark kritik framförts mot nuvarande beslutsavsikt. De som står bakom kritiken är de två starkaste målgrupperna, nämligen föräldrarna och lärarna som står mitt i förändringsförslaget. Även lärarfacken delar till huvuddelen föräldrarnas kritik. Kritiken är mycket tydlig och kan sammanfattas med ”Det blir sämre för barnen”. Vi delar de uppfattningar som framförs i insändarna. Det har inte varit dialog och information i den omfattning och tid som kan betecknas som anständig. Delaktigheten har varit bristfällig. Det har heller inte varit fokus på särskoleeleverna och deras inlärningssituation och övriga sociala del. Även den minsta förändring kan uppfattas som dramatisk i den gruppen. Föräldrarna framför med skärpa att ”Beslutet togs över våra huvuden utan att vi ens fått chansen att tala om vilka konsekvenser det medför”.

Sverigedemokraterna Skövde stödjer inte det nuvarande förslaget, utan kommer att den 7/12 ge förslag till återremiss. Det innebär att vi inte kommer att bejaka nuvarande förslag, och vi kommer att begära förnyad granskning.

Det vi kommer att framföra är att beslutsunderlaget för samlad grundsärskola ska lokalmässigt förutsättningslöst kompletteras genom att:

– Sätta eleven i fokus så att det framgår hur behoven tillgodoses för elever som läser ämnen, respektive elever som läser ämnesområden.

– Inhämta och inarbeta förnyat underlag ur vårdnadshavarens, barnens, personalens samt lärarfackens perspektiv.

– Redovisa antalet elever som läser ämnen, delvis ämnesområden och tvärtom, så att nuvarande beslutsunderlags argumentering kan styrkas.

– Tydliggöra hur elevens språkutveckling och umgänge under skoltid, utanför skolans lektionssalsmiljö kan främjas.

– Redovisa konsekvensanalys som omfattar pedagogiska, sociala och ekonomiska konsekvenser om elever/vårdnadshavare väljer bort grundsärskolan och beslutar att deras barn ska gå som integrerade elever istället.

– Komplettera det ekonomiska underlaget så att det tydligt framgår om och när i tiden en sammanslagning kan ge besparing och driftseffektivisering, samt storleken på denna. Bryt ner på områdena lokaler, personal, hjälpmedel, läromedel, etc.

– Redovisa konsekvensanalys av lokaler så att det framgår vad det kostade att anpassa Billingskolan till särskola, vad det kostar att anpassa lokaler på Rydskolan eller annan skola, samt vad avsikten är med Billingskolans grundsärlokaler samt eventuell kostnad för detta.

– Överse om Skolinspektionens rapporter som används för motivering ännu är relevanta som argumentering, då bristerna åtgärdades 2017 och det inte nämns någon rekommendation för en samlad grundsärskola. Infoga Skolinspektionens beslut, förstudien de hänvisar till och andra relevanta handlingar i beslutsunderlaget.

– Byta rubrik från arbetsnamnet ”Samlad grundsärskola” till annat arbetsnamn så att det framgår att Vasaskolan är undantagen.

– Bibehålla och utveckla tanken med att organisera grundsärskolan under en (1) rektor.

Sverigedemokraterna Skövde

Anders Friedländer, ledamot BUN

Therese Steise, ersättare BUN

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.