Stoppa granatbeskjutning av Vättern!

Debatt
PUBLICERAD:
För tio år sedan fick FMV ett förnyat tillstånd att använda Vättern som skjutfält, något som uppmärksammades av medlemmar i Aktion Rädda Vättern genom att tända eldar på flera platser runt Vättern.
Foto: Privat
Den 18 november 2010, för tio år sedan, fick Försvarets materielverk (FMV) tillstånd av länsstyrelsen att använda Vättern som skjutmål. Att detta tillstånd fick fylla tio år är en sorg för vår demokrati – och en skam för svensk miljöförvaltning.

FMV har utnyttjat ett undantagsvillkor i detta tillstånd till hänsynslösa granatbeskjutningar av norra Vättern, helt nära fiskeförbudsområden och till och med mitt under fiskens lekperiod. Aktion Rädda Vättern har överklagat till länsstyrelse och mark- och miljödomstol. Vi har anmält villkorsbrott till Åklagarmyndigheten. Vi har krävt att både tillsynsmyndigheten, Försvarsinspektören FIHM, och miljödepartementet ska agera. Nu vädjar vi till demokratiminister Amanda Lind att initiera en granskning av hur FMV:s tillstånd kom till och hur det används idag.

Redan före andra världskriget och under kalla kriget användes Vättern som militär måltavla. Bland annat yrkesfiskarna protesterade i omgångar. Till sist ingrep regeringen med ett beslut som fortfarande citeras på Försvarsmaktens hemsida: ”Skjutning med brisant ammunition (det vill säga skjutning med granater som exploderar över mark eller vattenytan) är förbjuden i Vättern sedan 1978.”

Sedan 2015 sker i strid med detta beslut upprepade provskjutningar med artilleripjäsen Archer ut över Vättern från FMV:s provplats norr om Karlsborg. Hundratals 40-kilos spränggranater exploderar i eller ovanför vattenytan och får husgrunder att skaka milsvida omkring. Tryckvågen slår mot vattenytan och skadar fisk, rom och yngel och andra livsformer i sjön, samtidigt som granatsplitter och sprängämnesrester innebär långsiktiga skadeverkningar. Hur är detta möjligt?

För tio år sedan när FMV fick ett förnyat tillstånd att använda Vättern som skjutfält gick prövningen rekordsnabbt. Inte ens alla kommuner som använder Vättern som dricksvattentäkt fick delta i samråd. Tillståndet vann tyvärr laga kraft utan att någon hann överklaga. Detta sorgliga jubileum uppmärksammades av medlemmar i Aktion Rädda Vättern genom att på kvällen den 18 november tända eldar på flera platser runt Vättern. Bland annat mitt emot varandra i Hjo och Hästholmen, men även i Brevik, på Omberg, i Motala med flera platser. I likhet med gamla tiders vårdkasar varnade vi för fara.

Efter tio år är det möjligt och rimligt att ompröva FMV:s tillstånd. Men myndigheterna har hittills vägrat lyssna. Miljödepartementet tror att FMV ”omfattas av de högt ställda kraven i miljöbalken.” (Mejl från departementssekreterare den 4 november.)

Därför uppmanar vi nu demokratiminister Amanda Lind att ta initiativ till en grundlig granskning av hur FMV:s tillstånd kom till och hur det används idag. Verksamheten måste genomgå en ny miljöprövning där vår befintliga miljölagstiftning respekteras och används fullt ut.

Elisabeth Lennartsson, ordförande Aktion Rädda Vättern

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.