• idag
  16 jan
  -3°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  17 jan
  -4°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  18 jan
  -1°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  19 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  20 jan
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   2.4 mm

Lär av historien - värna mångfalden

Insändare
PUBLICERAD:
Låt grundsärskolan i Skövde kommun finnas på flera skolenheter så att mångfaldsperspektivet breddas och arbeta därifrån vidare med grundsärskolans viktiga kvalitetsarbete, menar Eva Karlsson.
Foto: Marita Wass
I mitt yrkesliv har jag arbetat som lärare i grundskola och grundsärskola och har de senaste 18 åren haft ett samordnande uppdrag för grundsärskolan i Skövde kommun.

Har via media tagit del av debatten kring förslaget om att sammanföra samtliga grundsärskoleelever åk 1–6 och ämnesområdesläsande elever åk 7–9 (inriktning träningsskola) till en skolenhet, Rydskolan.

Sven-Gösta Signell har i en insändare (SLA 13/11) belyst hur stora vårdhem och särskolor avvecklades och ersattes av gruppboenden och mindre särskolenheter på flera skolor. Signell menar att detta markant medverkat till integrationen i samhället, en åsikt jag delar.

De stora institutionerna skapades i andan av att skydda målgruppen från samhällets hårda klimat. Man såg värdet av samlad kompetens för ökat lärande i en storskalig miljö men såg inte att den totala segregeringen skapade fördomar och en samhällelig oförmåga att se värdet av mångfald och olikheter, vilket till stora delar förtog effekten av den pedagogiska ambitionen. I underlaget för en sammanslagen grundsärskola framhålls värdet av en samlad kompetens i en storskalig miljö. Jag är oroad över att historiens lärdomar inte fullt ut beaktats i förslaget.

Förmågan att se styrkan av mångfald och olikheter skapas och utvecklas i personliga möten. När grundsärskolan finns på flera skolenheter, som den nu gör i Skövde, finns goda möjligheter till möten mellan elever i grundsärskola och grundskola. Vid en sammanslagning fråntas många elever, särskilt grundskoleelever, denna viktiga möjlighet som har betydelse för vårt demokratiska samhällsbygge.

Jag välkomnar att grundsärskolans ämnesläsande elever åk 7–9 är tänkta att gå kvar på Vasaskolan, vilket motiveras med att man ser stora vinster i att samma åldersgrupp finns på samma enhet. Vad är då motivet till att alla ämnesområdesläsande elever i åk 7–9 (inriktning träningsskola) placeras på Rydskolan, en skola för yngre elever?

Enligt media ska vårdnadshavare informeras efter fattat beslut. Att inför ett så ingripande beslut förbise vårdnadshavares åsikter och därmed också gå miste om den unika kompetens som vårdnadshavare besitter om sitt barn bästa är utanför regelboken. Enligt Skollagen 1 kap 10§ ska barnets bästa vara utgångspunkten i all utbildning och barnet ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör honom eller henne.

En respektfull och involverande dialog med vårdnadshavare/elever är en förutsättning för att ett beslut ska få legitimitet och därmed önskad effekt.

Av vikt är, som också framhålls i förslaget, att sträva mot hög pedagogisk kvalitet, men inte till priset av ökad segregering som påverkar samhällsklimatet. Låt därför grundsärskolan i Skövde kommun finnas på flera skolenheter så att mångfaldsperspektivet breddas och arbeta därifrån vidare med grundsärskolans viktiga kvalitetsarbete.

Eva Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.