Olika personal inom LSS skapar oro

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Simon Persson
Till ansvariga inom Vård och omsorg, Skövde kommun.

Under hösten har flera insändare från personal inom vård och omsorg beskrivit hur det s.k. ”hälsoschemat” påverkat deras arbete. Jag vill som anhörig beskriva hur detta schema påverkat och påverkar min anhörige som tillhör LSS.

Under hösten har flertalet personal som inte har sin ”fasta hemvist” på min anhöriges boende ersatts vid frånvaro. Personal kommer från ”hälsoschemats” personalpool, men även från gruppen timanställd. Att ersätta tillfällig frånvaro med timanställd personal är inget jag ifrågasätter, men att sätta i system att ersätta en längre tids frånvaro på schemarad med olika personer är inte på något sätt till gagn för den som har behov av stöd i sitt hem. Den ökade tillströmningen av personal har hos min anhörige gett en oro som visat sig i flertalet samtal till mig som anhörig. Samtalen ökar och sker de dagar det inte finns personal som känner min anhörige väl. I SLA ger sektorschef den 23/10 svar på de insändare personalen haft i tidningen. Citat från insändaren: ”grunden i sektor vård och omsorg är brukarna i behov av, och med rätt till, stöd och omsorg i olika former dygnet runt, veckans alla dagar”, ”leda och fördela arbetet med våra brukare i fokus”. På vilket sätt anser du att min anhöriges behov stått i fokus då dessa dagar gett en oro?

Folkhälsomyndigheten har i sina allmänna råd och föreskrifter om covid-19 tydliggjort allas ansvar att träffa så få personer som möjligt utanför vår närmsta krets. Hur kan ni då inom Skövde kommun fortsätta att skicka runt er fast anställda personal mellan olika boende och distrikt? Min anhörige har de senaste tre veckorna testats för covid-19 vid två tillfällen. Där har ni arbetar fram en bra rutin. Rimligen borde ni även försöka så långt det är möjligt minska antalet personal kring de som har behov av stöd och hjälp.

Jag har också starkt reagerat på det personalen skrivit i sina insändare, om att när de påtalat svårigheten att ta sig till den för dagen tillfälliga placeringen, fått till svar från sin närmsta chef att de ”får söka sig annat arbete”. Har sektor vård och omsorg så gott om personal att ni kan förringa den sammanlagda kompetens och yrkeserfarenhet som finns i denna personalgrupp?

Jag blir även förvånad när jag läser på kommunens hemsida under lediga jobb. Där söker ni sedan 3 december personal under rubriken ”vi behöver hjälp av dig i våra verksamheter med anledning av coronaviruset”. Ni söker för tidsbegränsad anställning till vård och omsorg, funktionsnedsättning/LSS samt äldreboende och hemtjänst. Det krav på kvalifikationer som ni har är ”Har du erfarenhet inom ovanstående är det bra, men det är inte nödvändigt”. D.v.s. det finns inget krav på formell utbildning. Man får hoppas att tryckfelsnisse varit framme och att ni har krav på att de som ska vårda våra äldre och de som omfattas av LSS har en utbildning. En tidsbegränsad anställning har också ofta en tendens till att bli tidsbegränsad på obegränsad tid.

Elisabeth Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.