Insiktsfullt om totalförsvaret

Insändare
PUBLICERAD:

I anslutning till ett verkligt insiktsfullt inlägg den 17 december om totalförsvaret av Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot försvarspolitisk talesperson för V, och Gabryjel Blom, gruppledare för V i Skövde, vill jag – med mer än tjugo års erfarenhet av krigsplanläggning på den strategiskt/operativa nivån – ansluta mig till artikelförfattarnas argument.

Redan när de värnpliktiga tas emot för tjänstgöring är det av största vikt att framhålla det som författarna skriver: "Samhällets välfärd med trygghet är en bottenplatta för den kommande utbildningen med uppgift att försvara samhället och freden. Detta verklighetsnära budskap gillar de värnpliktiga.”

Självklart måste antalet värnpliktiga öka. Värnplikten bör vara allmän. Den kan förenklas och ha som målsättning att vara ett uthålligt motståndsförsvar över hela vårt markterritorium. Detta visar en tänkt angripare att Sverige värnar sin självständighet. Tidsmässigt ska värnplikten anpassas till utbildning och arbetsliv i samhället.

Den folkliga förankringen liksom personalförsörjningen ska ha värnplikten som grund, menar skribenterna.

Vår militära alliansfrihet är viktig. Ja, med trovärdig politik kanske den viktigaste krigsavhållande faktorn.

Genom Sveriges självständiga hållning och med ett motståndsförsvar av hela vårt markterritorium kan Sverige på nytt bli ”en stark röst i världen och gå i spetsen för fred och nedrustning”, som det heter i inlägget.

När jag läste artikeln var min första tanke: ”Detta är ju vad svenska folket vill ha, frihet och Sveriges suveränitet.”

Per Blomquist

Ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.