Både kommunen och regionen har hanterat situationen bra

Insändare
PUBLICERAD:
Min bedömning är att den särskilda Coronagrupp som tillsatts i Skövde kommun har hanterat situationen inom kommunen på ett mycket bra sätt, menar Conny Brännberg i sin replik.
Foto: Simon Persson
Svar till Pensionär 75+ i SLA 7/1.

Tack för dina synpunkter och engagemang. Jag försökte att svara på frågorna genom att förklara hur det gemensamma ansvaret för hälso- och sjukvård och äldreomsorg fungerar.

Äldreomsorgen styrs genom nationella lagar och riktlinjer. Det är sedan kommunala politikers ansvar att följa dessa. Det innebär att såväl riksdag, regering som kommun har ansvar för äldreomsorgen. När det gäller hälso- och sjukvården så gäller samma ordning, men där är det regionala politiker som ansvarar för organiseringen.

Ett konkret svar på dina frågor är att jag personligen, i mina politiska roller har ett ansvar för den kommunala äldreomsorgen och den regionala hälso- och sjukvården.

Min bedömning är att den särskilda Coronagrupp som tillsatts i Skövde kommun har hanterat situationen inom kommunen på ett mycket bra sätt. Likaså är det min bestämda uppfattning att såväl regiondirektör som hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen har skött sina uppdrag mycket väl.

Jag tror att Sverige behöver en gemensam strategi för bekämpningen av pandemin. Detta görs bäst genom en tydlig samverkan mellan kommunala, regionala och nationella politikers olika roller och ansvar.

Det är din fulla rättighet att uttrycka att jag är en svag politiker. Jag upplever att jag har ett starkt väljarstöd och var en av de mest kryssade regionpolitikerna vid förra valet. Du får möjlighet vid kommande val att använda din demokratiska rätt och rösta fram nya politiker.

Jag tycker att såväl Skövde kommuns organisation och den som finns i Västra Götalandsregionen har fungerat väl under pandemin. I klartext är det personal vid hemtjänsten, våra äldreboenden och olika former av sjukvårdsinrättningar som gör de stora insatser. Jag har sagt vid flera tillfällen att det görs heroiska insatser av personalen. Däremot anser jag att det brustit i den nationella samordningen.

Jag är medveten om mitt ansvar och försökte ge dig ett seriöst svar på hur flernivåstyrning fungerar.

Conny Brännberg (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.