Liberalerna önskar ett gott nytt byggnadsår

Debatt
PUBLICERAD:
29 procent anser att infarten till Kvantum-området bör vara från Norra Bergvägen. 64 procent tycker fortsatt från Gamla Kungsvägen, skriver representanter från Liberalerna, Skövde.
Foto: Anna Warner
Många hjälper till att bygga Skövde. Intresset har vuxit under de senare åren. Detta ger möjlighet för fler att flytta till Skövde. Tillräckligt med bostäder möjliggör för företag att etablera sig, näringslivet att växa och den offentliga sektorn att ge service och stöd. Vår expert i kommunen redovisar regelbundet befolkningsökningen genom statistik för antal födda, avlidna, inflyttning och utflyttning. Skövde växer steg för steg.

Vi Liberaler gick ut och frågade, på ett coronasäkert sätt, några närboende till Kvarteret Glimmern 1 intill Ica Kvantum om deras syn på förtätning i området, då Skövde kommun beslutat att upprätta ny detaljplan. Syftet med denna är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse och kompletterande fastigheter. Med detta följer också att förbättra trafiksituationen. Vi vill tacka alla som ställde upp med att svara muntligt eller skriftligt.

Av de skriftliga svaren på enkäten ställer sig 57 procent positiva till att bygga bostäder på området medan 43 procent är emot. 29 procent tycker att det finns tillräckligt med parkeringsplatser på området medan 57 procent tycker att det är trångt. Just parkeringsplatser kommer att bli en utmaning vid nybyggnation på området. Däremot är svaren fifty-fifty vad gäller om handel och övrig verksamhet kommer att störas, 43 procent mot 43. Att förslaget kommer att bidra till ett mer levande område tycker 36 procent medan 43 procent inte tror det.

Hundra procent säger nej på frågan om de tycker att trafiksituationen är hållbar med dagens trafik. En stor fråga kommer att handa om infarten till Kvantum-området. 29 procent anser att infarten bör vara från Norra Bergvägen. 64 procent tycker fortsatt från Gamla Kungsvägen. Mycket beror på att Dalvägen är starkt trafikerad. Detta har varit ett försök för oss att ta till oss synpunkter och är inget statistiskt material.

Liberalerna vill rikta ett särskilt tack till er som hjälpte oss att svara skriftligt på de frågor vi ställde.

Ulla-Britt Hagström, ordförande L

Christer Winbäck, gruppledare L

Petter Fahlström, vice ordförande L

Jacqueline Tjällman, vice ordförande L

Elin Elfverson, ledamot arbetsutskottet L

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.