Mervärde i kommunens ungdomsarbetslöshetsprojekt

Debatt
PUBLICERAD:
Liberalernas krav och insats i regeringens 73-punktsprogram gör det möjligt att anställa fler ungdomar i Skövde kommuns ungdomsarbetslöshetsprojekt. I budgetöverenskommelsen för Skövde avsattes 20 plus 20 miljoner för åren 2021–2022 för att ge ungdomar möjlighet till arbete.

Detta kommer att göra det möjligt att halvera arbetslösheten för ungdomar 19–29 år i Skövde. Tanken är att göra det möjligt till hel- eller halvtidsanställning av ungdomar som beredskapsarbete under i första hand en ettårsperiod. Syftet är att ge en start för ungdomarna att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden alternativt komma vidare till studier eller vara berättigade till a-kassa. Varje enskild person kommer att ha en plan för sin arbetsinsats. Kravet från kommunen kan också vara 80-procents arbete och 20 procents uppläsning av betyg. Den ungdom som lyckats få sitt första jobb, vilket ofta är det svåraste, har goda möjligheter att få fortsatt anställning.

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats hårt under pandemin. Det har försämrat ungdomars möjligheter till anställning.

Genom att regeringsuppgörelsen och de sänkta arbetsgivaravgifter som bl a Liberalerna drivit hårt har tidigarelagts, kommer detta att underlätta för ungdomar att få behålla sitt arbete eller få ett nytt jobb. Kostnader kan också lyftas från företag som påverkas negativt av nya restriktioner som införts till följd av pandemin.

Att arbetsgivaravgifterna kommer att vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023 för ungdomar som fyllt 18 år men inte 23 år, kommer att innebära att kommunens avsatta resurser räcker till fler.

Liberalerna är förhoppningsfulla över att ett 30-tal verksamheter redan visat intresse att delta i ungdomsarbetslöshetsprojektet.

För Liberalerna Skövde

Ulla-Britt Hagström, ordförande

Petter Fahlström, vice ordförande

Christer Winbäck, gruppledare

Johan Ekström, skolpolitiker

Marie-Louise Fahlström, skolpolitiker

Elisabet Fläring, gymnasielärare, styrelseledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.