Bra att det finns åsikter om region och regionråd

Insändare
PUBLICERAD:
Som regionpolitiker ser jag positivt på engagemanget samt välkomnar och hörsammar kritiska synpunkter och konstruktiva förslag som kan leda till förbättring, menar Conny Brännberg (KD).
Foto: Roland Svensson
Svar till bland andra ”Förbannad Skövdebo” i SLA 14/1.

Ingen läsare har undgått de insändare som ifrågasätter nyttan med regioner och regionråd. Som regionpolitiker ser jag positivt på engagemanget samt välkomnar och hörsammar kritiska synpunkter och konstruktiva förslag som kan leda till förbättring.

Jag delar till fullo synpunkten om att sjukvården måste förändras och utvecklas. I Västra Götalandsregionen pågår ett omställningsarbete som ska leda till förstärkt nära vård och en mer koncentrerad specialistvård. Vi bygger också framtidens vårdinformationsmiljö där en stärkt digitalisering ska öka vårdkvaliteten, tillgängligheten och delaktigheten för patienter.

Varför ska regioner styra över sjukvården? Den frågan ställer sig flera insändarskribenter. Som parti driver Kristdemokraterna frågan om att staten ska ha huvudansvar så att vi får en mer effektiv och jämlik vård i hela landet. Samtidigt kommer jag aldrig i min roll som regionpolitiker att rulla tummarna och passivt vänta på en sådan förändring. Jag arbetar självfallet för en så god vård som möjligt utifrån den styrning vi har i nuläget.

Jag är mån om att ha en öppen dialog med medborgare och försöker svara på frågor och hörsamma synpunkter så gott jag kan. Lite senare i vår kommer jag, tillsammans med partikamrater i regionen, att anordna digitala medborgardialoger där alla som vill ges möjlighet att delta. Jag är aktiv på sociala medier, möter mängder av invånare, organisationer och olika verksamheter. Under pandemin sker det mesta digitalt, då vi undviker fysiska möten. Flera insändare, som bland annat ”Förbannad Skövdebo” anser att vi regionråd inte syns. Vi strävar efter att vara tillgängliga och möter ständigt invånare. Men just de som skriver insändare verkar inte ha mött något av oss regionråd, men alla är välkomna att kontakta oss. Mer information om kommande dialogmöten kommer att finnas på bland annat mina sociala medier – delta gärna!

Conny Brännberg (KD)

Regionråd Västra Götalandsregionen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.