Föräldrarnas ansvar behöver bli tydligare

Ledare
PUBLICERAD:
Svensk lag behöver tydligare poängtera föräldrars ansvar.
Foto: Johan Nilsson/TT
Ett nytt förslag från Moderaterna har sågats av självaste Leif GW Persson.

Moderaterna vill höja skadeståndsansvaret för föräldrar om deras barn begår brott.

Ett sådant ansvar finns idag men den högsta summan är 9 520 kronor. Gränsen sattes för mer än tio år sedan. M vill nu höja skadeståndsgränsen till 24 000 kronor.

Ett anspråkslöst förslag kan tyckas. 24 000 kronor kommer inte långt för att ersätta brottsoffren som till exempel har utsatts för förnedringsrån av unga brottslingar.

Men förslaget väckte ändå genast kritik. En välformulerad kritik kom från kriminologiprofessorn Leif GW Persson som i en tv-intervju (TV4 16/2) fullkomligt sågade Moderaternas förslag. Det skulle inte ha någon effekt, menade Persson. De som oftast skulle drabbas av skadeståndet skulle vara ensamstående mammor utan pengar. Att avkräva dem skadestånd skulle vara som att ”lugga en flintskallig”.

Sågningen är underhållande men den visar att Leif GW Perssons generation av kriminologer är präglade av hur samhället såg ut när de först började att studera sitt ämne. Den tid då alla bovar hade ensamstående mammor och frånvarande pappor är borta. Många av dagens mest brottsaktiva ungdomar har synnerligen robusta familjestrukturer bakom sig.

Klaner och familjebaserade kriminella nätverk har kunnat utnyttja att vårt svenska rättstänkande är närmast till det extrema inriktat på individen. Klanledarna har lärt sig att barn kan skickas på uppdrag som hade gett vuxna stränga straff. Föräldrarna kan ducka ansvar.

Det här skapar berättigad vrede i resten av samhället. När vi hör om nya skjutningar och rån frågar många av oss: var är föräldrarna?

Den ganska modesta utökning av skadeståndsansvaret för föräldrar som Moderaterna nu föreslår skulle förstås inte ändra något över en natt. Men det är en markering för att visa hur vårt samhälle ser på föräldraansvar. För att prata modern politikersvenska är det ”inte okej” att ens barn rånar, hotar eller misshandlar andra människor.

Svensk lag behöver tydligare poängtera föräldrars ansvar. Lag har en så kallad normerande effekt. Det visar på vad som är rätt och fel och påverkar långsiktigt normerna hos människor. Föräldrar måste mer än i dag känna ett ansvar för vad deras omyndiga barn gör.

Det är också viktigt att komma ihåg att lagstiftningen kring föräldrars skadeståndsansvar är utformad så att föräldrar som faktiskt tagit ansvar inte ska drabbas, även om deras barn begår brott. Föräldrar som till exempel deltar i dialog med skola och socialtjänst kan undgå skadeståndsansvar. För många föräldrar som kämpar med barn i en gråzon kan lagstiftningen vara ett stöd. De kan visa för barnen att om de begår brott drabbar det fler än barnen själva.

Det moderata förslaget borde välkomnas. Sedan behövs fler idéer om hur föräldraansvaret kan uppgraderas. Föräldrarnas ansvar är ett av fundamenten som behöver justeras för att brottsligheten ska kunna bekämpas.

Mathias Bred/SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.