Kraften mot brottslighet ökar genom samverkan

Insändare
PUBLICERAD:
Skövde centrum ska uppfattas som en trygg och trevlig plats att vistas i, skriver Ulla-Britt Hagström (L), Brottsförebyggande rådet.
Foto: Roland Svensson
Efter halvtid av mandatperioden som ordförande för Brottsförebyggande Rådet i Skövde vill jag dela med mig av några tankar.

Under denna tid har rådet ökat vår samverkan och använder ett digitalt verktyg för effektivare samordning av brottsförebyggande åtgärder. EST – Effektiv samordning för trygghet, innebär att kommunens verksamheter samt externa samarbetspartners som t ex fastighetsbolag regelbundet rapporterar in händelser som skadegörelse och inbrott i ett gemensamt register. Man kan lätt utläsa vilka områden som är särskilt drabbade och vilken effekt insatta åtgärder får. Frågan om otrygghet och brottslighet har också seglat upp som en av de viktigaste frågorna för näringslivet. Därför söker vi och har påbörjat en process med näringslivet som en samverkanspart.

Under våra rådsmöten brukar sektorer från kommunen medverka tillsammans med polisen mm, Jernhusen, försäkringsbolag, fastighetsbolag, Svenska kyrkan, grannsamverkan. Kommunens del handlar mycket om drogförebyggande arbete, ungdomsverksamhet, trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden och parker, belysning m.m. Grannsamverkan har bevisligen lett till färre inbrott. Trygghetsvandringar önskas av flera. Efter trygghetsvandring i centrala Skövde sattes en del åtgärder in. Idag är tryggheten runt Resecentrum viktig att upprätthålla.

Brottsförebyggande rådet har under de två senaste åren medverkat till två Medborgarlöften. Efter en större trygghetsundersökning som grund när mandatperioden startade kom Medborgarlöfte för Ryd till. Nu har turen kommit till centrum med syftet att öka samverkan mellan näringsidkare, kommun och polis där Cityföreningen har en roll att spela. Centrum ska uppfattas som en trygg och trevlig plats att vistas i. Ett område handlar om att få bort det krogrelaterade våldet.

En viktig företeelse att ta tag i är också det inre våldet. Inte minst under coronatider har detta ökat. Bris hade mycket fler samtal från barn och ungdomar under jullovet än tidigare. Kvinnors utsatthet har ökat. Därför satsar Brottsförebyggande rådet nu på att få bättre kunskap om prostitution och människohandel. I veckans möte medverkar Madeleine Sundell, människorättsjurist och Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel. Vårt mål är att människor ska uppleva trygghet och säkerhet såväl inne i hemmiljöerna som i utomhusmiljöer. Inga områden får lämnas orörda för att skapa trygghet till att bo och vistas i Skövde.

Ulla-Britt Hagström (L)

Ordförande Brottsförebyggande rådet, Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.