Vi har inte stoppat saneringen av flygplatsen

Insändare
PUBLICERAD:
En av de snabbaste och billigaste åtgärderna är att stoppa planerna på dränering av Karlsborgs flygplats och istället påbörja en sanering, menar Elisabeth Lennartsson, ordförande, Aktion Rädda Vättern. (Bilden är tagen i ett annat sammanhang.)
Replik till ”Miljövän och realist" i SLA 13/3 om Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.

Det är inte Aktion Rädda Vättern som stoppat saneringen av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Gifterna i mark och grundvatten upptäcktes redan 2013. Någon sanering påbörjades inte. Fem år senare krävde de ansvariga att istället få dränera området och pumpa ut PFAS-förorenat grundvatten till Vätterns vattenskyddsområde. Länsstyrelsen sa ja, mot bättre vetande, men Mark- och miljödomstolen uppmanar nu regeringen att upphäva länsstyrelsens beslut och avvisa planerna.

Jönköpings flygplats Axamo är också PFAS-förorenad. Där arbetar Trafikverket med riskbedömning och åtgärdsutredning. Det har inte varit tal om att medvetet pumpa ut stora mängder PFAS till dricksvattentäkten.

PFAS-kemikalierna verkar sprida sig ganska effektivt i hela Vättern, även på 30 meters djup. Det varierar också över årstiderna. I februari i år hade kranvattnet i Hjo högre halter än i Jönköping. Det finns många föroreningskällor, inte minst alla kommuners avloppsreningsverk. En av de snabbaste och billigaste åtgärderna är att stoppa planerna på dränering av Karlsborgs flygplats och istället påbörja en sanering.

Elisabeth Lennartsson, ordförande, Aktion Rädda Vättern

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.