Oklar politisk kultur om säkerhets- och försvarspolitik

Debatt
PUBLICERAD:
Det är en skam inför Finland och Sveriges medborgare att Sverige har en sådan virrig och oklar politisk kultur vad gäller Sveriges säkerhets- och försvarspolitik, menar Per Blomquist i sin debattartikel.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Med bristande impulskontroll uppträdde statsminister Stefan Löfven i SVT:s intervjuprogram ”30 minuter” förra veckan och ifrågasatte Moderaternas och Kristdemokraternas demokratiska trovärdighet. Löfven kan tydligen inte godta Sverigedemokraternas framgångar i folkopinionen?

Samtidigt pågår sedan länge en allvarlig konflikt i regeringen mellan utrikes- och försvarsdepartementen om grunden för Sveriges säkerhetspolitik utan att statsministern ingriper. Orsak?

I Göteborgsposten den 23 mars skriver Finlands tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja (SPD):

”Sverige och Finland delar både värden och intressen, men det finns också skillnader oss emellan. Det finns till exempel skillnader beträffande den politiska kulturen i våra länder. I Finland strävar vi bland annat efter att kunna behandla riktlinjerna för vår utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik med bred konsensus och det finns ingen fara för att den kan rubbas av att något väsentligt skulle ha hållits dolt för riksdagens ledamöter.

Samma öppenhet gäller försvarsmaktens internationella övningsverksamhet. Vi är med i övningar som ger mervärde i form av kunskap och erfarenhet till vårt försvar samtidigt som vi inte vill använda dem som politiska markeringar som kan öka spänningar.

I sitt svar till regeringens säkerhetspolitiska redogörelse för fyra år sedan anförde riksdagen att ’ett tydligt mål för vår utrikes- och säkerhetspolitik är att motverka en situation där Finland blir part i en militär konflikt’. I svaret konstateras också att ’en eventuell konflikt i vår närmiljö skulle påverka Finlands säkerhet direkt. Vi bör agera så att landet inte blir föremål för krigsoperationer vid en militär konflikt’.

Riksdagen instämmer även med redogörelsens linjedragning om att ’Finland ska bedriva en aktiv stabilitetspolitik för att förebygga militära hot’. I samma kontext finns en formulering om att Finland inte bör tillåta ’att vårt territorium används i fientligt syfte mot andra stater’. Denna formulering förekommer både i den finska regeringens program och i den nya utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen”.

Tuomioja fortsätter:

”För Finlands och Sveriges bilaterala samarbete i säkerhetsfrågor är det viktigt att vi har en likadan strävan och förmåga att hålla våra länder utanför militära konflikter.”

Svenska medborgare delar helt säkert Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, som här har delgivits av förre utrikesministern Erkki Tuomioja.

Det är en skam inför Finland och Sveriges medborgare att Sverige har en sådan virrig och oklar politisk kultur vad gäller Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.

Per Blomquist

Ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.