Lyssna inte på gräsliberalerna

Ledare
PUBLICERAD:
Det finns knappast någon anledning för Sverige att följa efter de länder som avkriminaliserat cannabis. Här en bild från ett tullbeslag för några år sedan.
Foto: Christine Olsson/TT
Trots att många länder avkriminaliserar cannabis kvarstår starka argument för hålla en restriktiv linje mot drogen.

Delstaten New York avkriminaliserade nyligen cannabis och sällar sig därmed till ett femtontal amerikanska stater som i olika grad tillåter användning av drogen. Även ett antal europeiska länder rör sig i samma riktning.

Också i det svenska samhället kan cannabis sägas vara på frammarsch. På tio år har andelen unga som använder drogen fördubblats och andelen användare i medelåldern har mer än fördubblats. Detta speglar sannolikt både förändrade attityder och förändringar i befolkningens bakgrund.

Samtidigt finns det en allt större skara opinionsbildare som argumenterar för en avkriminalisering även i Sverige. Plattformarna för den drogliberala lobbyn må vara nya men argumenten är de samma som alltid.

De klassiska argumenten för att tillåta cannabis är att det skulle slå undan marknaden för den organiserade brottsligheten, minska alkoholkonsumtionen och minska antalet narkotikarelaterade dödsfall.

Inget av de argumenten har något entydigt stöd. Organiserad brottslighet har många andra och mer lukrativa marknader. Alkoholkonsumtionen har inte minskat i de amerikanska delstater där cannabis blivit tillåtet. Dödligheten bland missbrukare sjönk initialt när Portugal avkriminaliserade, men har tyvärr sedan återvänt till tidigare nivåer. Estland, som avkriminaliserade Cannabis för tjugo år sedan, är ett av de länder som har högst andel narkotikarelaterade dödsfall i Europa.

Argumenten för att föra en restriktiv politik kvarstår. Cannabis är fortfarande den vanligaste ingången till ett tyngre missbruk. Drogen är fortfarande skadlig för hjärnan. Forskningsunderlaget för att användningen ökar riskerna för psykiska åkommor som depressioner, ångest och psykoser har blivit starkare i takt med att fler använder cannabis.

Därtill kan läggas att de verksamma och potentiellt skadliga substanserna i Cannabis ofta är mer koncentrerade i dag än på till exempel 1970-talet.

I USA där bruket är omfattande märks det i ökat antal akuta sjukfall kopplade till cannabis.

Sveriges restriktiva linje mot cannabis har inte varit utan framgångar. Sverige är fortfarande det land i Europa där minst andel unga människor svarar att de använt cannabis under det senaste året. Redan i de nordiska grannländerna är det mer utbrett.

Det är mycket möjligt att cannabis är en mindre farlig drog jämfört med många andra. Men det finns knappast någon anledning för Sverige att följa efter de länder som avkriminaliserat innan vi sett de mer långtgående effekterna.

Vår tids ungdomsgeneration kämpar redan mot en pandemi av psykisk ohälsa. Det är svårt att se hur en mer tillåtande syn på cannabis skulle gynna folkhälsan, välfärden eller det svenska samhället.

Mathias Bred/ SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.