Varför lämnar unga talanger Centerpartiet?

Ledare
PUBLICERAD:
Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström hör till de av partiets riksdagsledamöter som inte ställer upp för omval.
Foto: Jessica Gow/TT
När flera riksdagsledamöter väljer att inte ställa upp för omval försvagas Centerpartiet och landsbygdsfrågorna får en svagare röst i svensk politik.

Till synes är det inget dramatiskt. En rad riksdagsledamöter meddelar att de inte ställer upp till omval 2022. I flera fall är det helt naturligt. Äldre ledamöter slutar efter flera perioder i riksdagen.

Men det finns fyra avhopp som är värda att notera. Den landsbygdspolitiska talespersonen Kristina Yngwe slutar efter två perioder i riksdagen. Hon är en populär företrädare för partiet, som blev personkryssad 2014. I riksdagen har hon bland annat varit ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Partiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström från Örnsköldsvik lämnar också. Han har på kort tid hunnit få mycket förhandlingserfarenhet och medievana.

Ytterligare en ledamot som inte ställer upp för omval är partiets miljöpolitiske talesperson, Magnus Ek, från Östergötland. Den fjärde personen som bör noteras är Fredrik Christensson från Bohuslän. Han har varit utbildningspolitisk talesperson men också hunnit driva och opinionsbilda i frågor om företagande på landsbygden.

Vad har då dessa fyra gemensamt? De är relativt unga, födda på 80- och 90-talen, men de har redan hunnit skaffa sig erfarenhet. De har också visat framfötterna inom sina områden och alla har visat sig skickliga på att få genomslag i media. Sist men inte minst har alla kommit från landsbygden och haft en tydlig landsbygdsprofil.

De fyra avger förvisso helt legitima skäl för att lägga politiken på hyllan för ett slag. Resandet sätter spår. De befinner sig i ett stadie i livet där de vill lägga mer tid på familjen och så vidare. Men det är ändå svårt att inte spekulera i om partiet hade kunnat göra annorlunda för att behålla de fyra talangerna.

I fallet Källström har det funnits en uppenbar konkurrenssituation mellan honom och Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson. Källström har ju varit den ekonomisk-politiske talespersonen, men bland allmänheten har nog många uppfattat Martin Ådahl, länge med titeln chefsekonom, som den som talar för det gamla bondeförbundet i kamerala ärenden.

Därutöver kan vi gissa oss till att det är svårt att vara ung och driven politiker i ett parti som helt fokuserar på partiledaren i sin kommunikation. Det måste också vara svårt att vara en landsbygdsorienterad liberal politiker i ett parti som tänker gå till val på att sitta i en regering tillsammans med Miljöpartiet och med stöd av Vänsterpartiet. Dessa två partier närmast tävlar om att hitta på nya pålagor på jord- och skogsbruk.

Klart är att Centerpartiets möjlighet att driva landsbygdspolitik inte förbättras när det på en gång förlorar fyra unga politiker med landsbygdsprofil som dessutom hunnit skaffa sig erfarenhet. Centerpartiet bör komma ihåg att politik handlar inte bara om att få genomslag för partiledaren, utan också om att låta flera talanger växa och utvecklas.

Mathias Bred/ SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.