Långt ifrån målet om skyddad natur

Debatt
PUBLICERAD:
Bara 4,5 procent av landarealen i Västra Götaland är skyddad, skriver Dag Fredriksson (V).
Foto: Roland Svensson
Replik till M i Skövde angående naturreservat i Skultorp (SLA 8/4).

Moderaterna skriver 8 april i repliken på min insändare 3 april att 14,5 % av Sveriges yta är skyddat enligt Naturvårdsverket. Om man analyserar siffrorna lite kommer man fram till att andelen landareal är cirka 11 % i Sverige men bara 4,5 % i Västra Götaland, alltså mycket långt ifrån 14,5 %. Det är huvudsakligen stora areal fjäll och fjällnära skog som är skyddat och det har vi inte så mycket i länet. Andelen skyddad produktiv skog i landet är bara 4 % och i södra Sverige så lite som 2-3 %, kanske enligt Moderaterna en lagom nivå. Alltså 97-98 % produktiv skog som kan användas för skogsbruk och därigenom tyvärr riskerar att tappa en stor del av sina biologiska värden och friluftsvärden. Skogsbruk är inte fel, men det bör vara med mångbruk i åtanke, inte bara privat ekonomi. Alla är inte egna markägare.

Sverige har som mål att 17 % av alla naturtyper på land ska skyddas, ett beslut som för övrigt centerpartisten Andreas Carlgren fick Sverige att skriva på i Nagoya 2010 vid ett FN-möte om konventionen för biologisk mångfald. Det uppnås verkligen inte ännu, så vi har en del kvar att leverera där. Oavsett vad Moderaterna tycker är det ett mål som beslutats om i riksdagen, och då bör det ju uppnås, hoppas jag. Eller ska vi bara bry oss om de beslut vi själva ställer oss bakom i en demokrati? I så fall har vi nog olika syn på demokrati.

Därför behövs mer areal skyddas långsiktigt, inte bara genom att markägare sköter sin mark just idag på ett naturmässigt vettigt sätt. De må vara situationen just nu även i Skultorp, men vad händer när det blir en ny markägare? Det finns många exempel på klippare som rakar ner all skog och lämnar ett förött landskap. För att inte tala om stora skogsägare, knappast kända för sitt varsamma och naturvänliga skogsbruk; till exempel stora skogsbolag och stiften.

Vi kan nog ändå enas om några saker: vi vill ha en biologiskt rik natur som människor vill vistas i och vi tycker att markägarna har en viktig funktion när det gäller att upprätthålla naturvärden. Dock tänker vi ganska olika i hur det kan uppnås. Kanske kan moderaterna också tycka att om markägaren själv tar initiativ eller blir tillfrågad och säger ja till reservatsbildning, så är det lämpligt att bilda naturreservat. Markägarens vilja respekteras.

Dag Fredriksson, Vänsterpartiet Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.