Hellre klimatsmart än miljöpartist

Debatt
PUBLICERAD:
Att bygga ut det svenska elnätet är en åtgärd som Moderata Ungdomsförbundet anser behövs för att minska problemen med elbrist.
Foto: Johan Nilsson/TT
Efter nära sju år i regering har Miljöpartiet misslyckats totalt med att driva en effektiv och klimatsmart energi- och miljöpolitik.

Under sommaren och vintern förra året orsakade regeringens politik en elbrist som ledde till att Sverige behövde elda olja i Karlshamnsverket för att klara av landets elbehov. Dessutom behövde man importera smutsig el från andra länder. Elbristen uppstod för att Miljöpartiet prioriterade att stänga ned fullt fungerande kärnkraft hellre än att minska utsläppen.

Trots de uppenbara problemen med elförsörjningen i Sverige upprepar Per Bolund och Anders Ygeman gång på gång att ”Sverige har ett historiskt elöverskott”, att ”vi inte har någon elbrist”, utan att ”vi exporterar mer el än någonsin”.

Det stämmer att Sverige på årsbasis har ett elöverskott och att vi tack vare vindkraftens utbyggnad har börjat exportera mer grön el. Men det betyder inte att Sverige inte har elbrist. Efter nedläggningen av kärnkraften har Sveriges energiförsörjning blivit allt mer väderberoende. Vindkraft, solenergi och vattenkraft klarar inte av att ersätta kärnkraftens bortfall. Vilket medfört att Sverige även blivit beroende av fossil el. Detta i en tid då vi behöver minska utsläppen.

Miljöpartiet fortsätter att slå sig för bröstet, och fortsätter med ineffektiv symbolpolitik, trots att den gång på gång får svidande kritik. Nu får det vara nog, klimatet kan inte vänta. Sverige behöver en regering som sätter resultat framför symboler. Det blev ännu tydligare efter att det Klimatpolitiska rådet meddelade att regeringens nuvarande politik är otillräcklig för att nå klimatmålen.

Ska Parisavtalet uppfyllas måste politiken underlätta för företag, industrier och transporter att vara med i den gröna omställningen. För att lyckas med det behöver vi säkra tillgången till fossilfri el, minska regelkrånglet och snabba på tillståndsprocesserna. Det kräver en klimatpolitik som sätter resultat och effektivitet i fokus.

Moderata Ungdomsförbundet vill därför:

Bygga ut det svenska elnätet. Ska vi klara av klimatomställningen behöver Sverige mer el. Enligt en analys från Svenskt Näringsliv kommer vi behöva ett elsystem som kan använda 200 terawattimme (Twh) till år 2045 jämfört med 130 Twh som används idag. Dagens elsystem är inte hållbart. Det svenska elnätet behöver byggas ut så att Sverige får en trygg elförsörjning i hela landet.

Främja innovation och ny teknik inom grön energi. Satsa och välkomna ny teknik och innovation som bidrar till att vi minskar vår klimatpåverkan. Vi måste minska regelkrångel, snabba på tillståndsprocesser och satsa på forskning.

Inför ett globalt pris på koldioxid. Den som smutsar ned miljön ska också betala för det. Oavsett bransch eller land ska det finnas ett enhetligt pris för koldioxidutsläpp. EU:s handel med utsläppsrätter är bra men behöver utvecklas.

Miljöpartiet har förlorat rätten att kalla sig själva för ett miljöparti. Sverige behöver en klimatsmart politik och ett miljöparti som på riktigt bryr sig om klimatet.

Matilda Ekeblad, förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.