Vinstlotten i politiken

Debatt
PUBLICERAD:
Att i rollen som politiker få möta representanter från föreningar handlar om att komma vardagen nära, menar Ulla-Britt Hagström (L).
Foto: Roland Svensson
När jag följde Demokratidagarna från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kände jag att jag dragit vinstlotten i politiken. Att i rollen som politiker få möta representanter från föreningar handlar om att komma vardagen nära.

Sverige har två kommuner som valt att sticka ut som MR-kommuner. Lund och Piteå har sett som sin organisations uppgift att genom medborgardialoger finna kunskapen om vad som krävs för att leva upp till målen om Mänskliga Rättigheter.

Från årsskiftet fick jag förtroendet att vara ordförande för Beredningen för Mänskliga Rättigheter i Västra Götalandsregionen. Här har jag förmånen att sitta i Samråd med ett stort antal föreningar från fem olika fokusområden – Mänskliga rättigheter där t ex Röda Korset, Individuell Människohjälp och Amnesty International ingår, Samråd Nationella minoriteter, Samråd Funktionshinder, Samråd Hbtq och Samråd Barnrätt. Här lyfts frågor som berör medborgarna genom föreningarna. Tjänstepersoner med expertutbildning och empati finns redo att rycka in. Och beredningen fångar upp, utreder och sänder genomarbetade förslag till regionstyrelsen. Det blir tillfälle till mycket dialoger om värderingar.

I kommunen på hemmaplan har jag längst erfarenhet av att vara ordförande för Rådet för Funktionshinderfrågor. Här lyfter vi frågor som berör i princip alla nämnders verksamhetsområden, allt från barnkonventionen som lag med barnens bästa för ögonen till områden syn, hörsel, rörelsehinder, astma- och allergi till psykosociala bekymmer. På schemat står nu hur möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning kan förbättras. Här behövs krafttag och samverkan på alla plan. Det är bara att läsa statistik för att förstå orättvisorna.

Kommunala Pensionärsrådet har jag också dragit vinstlotten att få leda. Från att till största delen handlat om vård- och omsorgsfrågor har intresset från äldre nu fokuserats på flera av kommunens sektorsområden. Det handlar om planering av mark, bostadsbyggande, ekonomisk försörjning, kultur och idrott, ja allt för att utveckla Skövde till en kommun som känns bra för alla. Ofta kommer frågan om hur ensamheten för äldre kan lösas. Skövdes digitala fixare är redan efter kort tid överbokad. Det jag tycker är fantastiskt är att så många tjänstepersoner i kommunen gärna avsätter tid att informera och svara på frågor under rådens sammanträden.

På min lott finns också Brottsförebyggande rådet i Skövde. Här finns en god samverkan med polisen. Representanter från olika sektorer i kommunen, Länsförsäkringar, Västtrafik, Svenska kyrkan, Resecentrum, Grannsamverkan och fastighetsägare är med. Verkliga tillfällen att lyssna in medborgares förslag. Medborgarlöftet som sluts mellan kommunen, polisen och fastighetsägarna skapar trygghet i områden.

Ju mer man möter medborgarna genom deras föreningar, desto starkare blir tron på att framtidens utmaningar kommer att lösas genom delaktighet och samverkan. Det ideella engagemanget är hörnstenar som håller ihop hela framtidsbygget.

Ulla-Britt Hagström, ordförande Liberalerna Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.