Alla människors lika värde – oavsett ålder

Debatt
PUBLICERAD:
Utbrottet av covid-19 har tydliggjort flera svagheter inom svensk äldreomsorg, skriver företrädare för Socialdemokraterna i Skaraborgs Seniorutskott.
Foto: Martina Holmberg / TT
Vad innebär det att vara senior? Det vi har gemensamt är främst vår ålder, att vi fyllt 65 år. Medan vissa är friska och aktiva är andra i större behov av vård och omsorg. Vi har alla mycket erfarenhet och vi är många med en stark vilja att bidra. Seniorer är en stor resurs som inte får slösas bort. Vi vill bli tagna på allvar, dela med oss av vår kunskap och bidra i arbetet för ett bättre samhälle.

Utbrottet av covid-19 har tydliggjort flera svagheter inom svensk äldreomsorg. Det handlar bland annat om brister i samordning mellan huvudmän, låg personalkontinuitet och för liten tillgång till personal med rätt kompetens. Äldreomsorgen behöver långsiktigt förstärkas med ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll.

För att möta de ökade behoven har den S-ledda regeringen tidigare gett äldreomsorgen permanenta resurstillskott med fyra miljarder årligen för att öka bemanningen och höja kvaliteten i äldreomsorgen. I slutet av 2020 tog regeringen nästa steg och gav en särskild utredare i uppdrag att ta fram en äldreomsorgslag. Utredningens uppdrag består av två delar. Dels att föreslå en äldreomsorgslag som bland annat ska innehålla en nationell omsorgsplan, samt dels att överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022. Det ser vi fram emot, för mycket kan göras för att öka tryggheten i äldreomsorgen.

Det finns några punkter vi ser som särskilt viktiga för att öka tryggheten i äldreomsorgen:

- Stoppa vinstjakten i äldreomsorgen.

- Införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och mer social samvaro genom en satsning på idrott och friluftsliv för äldre.

- Bygga fler äldreboenden.

- Anställa fler inom äldreomsorgen, avskaffa minutscheman i hemtjänsten, förbättra personalens arbetsvillkor och stärka deras kunskap och kompetens.

Vi som är över 65 år utgör cirka 20 % av Sveriges befolkning, medan endast cirka 3 % av de invalda riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag är över 65 år. Det tycker vi är på tok för få! Låt oss gemensamt arbeta för att få ett representativt urval av befolkningen i alla våra beslutande församlingar efter valet år 2022 så att vi blir fler som med kraft kan driva frågor som är särskilt viktiga för oss äldre. Engagera dig du också för att bidra i arbetet för ett bättre samhälle, för alla.

Socialdemokraterna i Skaraborgs Seniorutskott

Anita Andersson, Seniorledare, Skövde

Bror Bruzell, Karlsborg

Inge Pettersson, Vara

Ingrid Törnqvist, Falköping

Lars-Åke Bergman, Töreboda

Lena Christersson, Skara

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.