Hela världen måste vaccineras

Debatt
PUBLICERAD:
Alla ska vaccineras, inte bara världens rikaste, menar företrädare för MP i Skövde och Tibro.
Foto: Rafiq Maqbool
Alla ska vaccineras, inte bara världens rikaste. Därför har Miljöpartiet varit drivande för att Sverige nu har presenterat ett globalt hälsopaket på över två och en halv miljarder som ska ge utvecklingsländer tillgång till vaccin, testning och diagnostik för covid-19. Vi satsar samtidigt på att stärka vården i utvecklingsländer så färre dör i lättbotade sjukdomar.

Det är nu över ett år sedan covid-19 deklarerades som en pandemi av WHO. Över 130 miljoner människor har smittats och minst 2,8 miljoner har mist sina liv världen över. Samtidigt har 114 miljoner förlorat sina jobb, 120 miljoner tryckts tillbaka i extrem fattigdom och 168 miljoner barn drabbats av skolstängningar på grund av pandemin. De indirekta effekterna är speciellt allvarliga i utvecklingsländerna där de stått för långt högre dödstal än själva pandemin.

Nu finns det flera fungerande vacciner på plats, vilket är en historisk framgång. Men utmaningen att få ut vaccinerna i alla världens hörn kvarstår. Doserna är än så länge för få och utvecklingsländerna är för fattiga för att betala för dem. För att få ett stopp på pandemin och för att se till att den inte kommer tillbaka kommer en solidarisk global politik att krävas.

Alla måste vaccineras. Det räcker inte att du och jag får våra vaccindoser, hela världen måste vaccineras. Om bara de allra rikaste vaccineras medan viruset fortsätter att spridas i världens fattiga länder är det en tidsfråga innan det muterar till något som våra vacciner inte biter på. Då kommer vi behöva börja om från början med höga dödstal, överfulla intensivvårdsavdelningar, lockdowns och skolstängningar. Att ge världens fattiga vaccin är alltså inte bara en solidaritetshandling, det handlar också om vår egen säkerhet.

Världsekonomin lider också av covid. Enligt beräkningar från IMF kan världsekonomin förlora ca nio biljoner dollar, bara fram till år 2025 om vaccin och andra innovationer inte kommer alla till del. Men ju snabbare vi investerar i att stoppa smittan, desto snabbare kan ekonomin återhämta sig och fler människor kan vara del av den post-pandemiska världen. Det är också viktigt för att få stopp på den kraftigt negativa spiral av fattigdom och hunger som pandemin skapat.

Det krävs nu en grön återhämtning. Innan vi lyckats stoppa pandemin kommer inte världen kunna arbeta för en grön omställning med den kraft som krävs för att leva upp till Parisavtalet och möta klimatkrisen på ett sätt som möjliggör en förändring. Förlusten av biologisk mångfald och förstörelse av ekosystem och vilda djurs livsmiljöer som sker i hög takt i världen bidrar till spridande av smittor som coronavirus, ebola och malaria. Risken för spridning av så kallade zoonotiska smittämnen som kan överföras mellan människa och djur ökar med hög befolkningstäthet och nära kontakt mellan människor, boskap och vilda djur.

När vi nu bekämpar den pågående pandemin måste vi samtidigt arbeta för att minska riskerna för att nya uppstår. Utsläppen måste minska radikalt i världen, vi behöver skydda våra livsmiljöer bättre och på allvar förbättra djurhållning.

Svenskt bistånd gör skillnad. Genom generösa och ambitiösa program inom utvecklingssamarbetet kan Sverige bidra till en mer hållbar, rättvis och säker värld. Målet om att ge minst en procent av vår BNI till biståndet möjliggör vi viktiga insatser i världen. Insatser som vi själva också tjänar på.

Emil Forslund, gruppledare MP Skövde

Janette Leinonen, ordförande MP Skövde

Peter Sögaard, ordförande MP Skövde

Liselotte Larsson, ordförande MP Tibro

Johan Örnemar, ordförande MP Tibro

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.