Dubbelfel av Linn Brandström!

Debatt
PUBLICERAD:
Det är på tiden att även M-styret ger personalen på Skas det erkännande de förtjänar också i lönekuvertet, skriver Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i Personalutskottet i sin replik.
Foto: Roland Svensson
Replik till Linn Brandström (M), SLA 19 april.

Allting är relativt, sägs det. Men ibland passeras gränsen för ”relativt” och blir det vad som närmast kan betraktas som ren lögn.

I sitt svar till signaturen Carl (SLA 13/4) hävdar regionrådet Linn Brandström (M), ordförande i regionens personalutskott, att Skaraborgs sjukhus (SkaS) år 2020 hade 1 miljard mera än sjukhuset hade 2015.

Jag vill inte tro att Brandström ljuger medvetet. Men likafullt är uppgiften mycket ”kreativt skarvad”. Det handlar inte om 1 miljard, den korrekta siffran är 662 miljoner kronor. Det framgår tydligt av bokslut och detaljbudgetar. Det är, med Brandströms mått mätt, bara nästan hälften av vad hon påstår.

Det är också ett dubbelfel att låta påskina att SkaS har fått en reell förstärkning. Det handlar istället om en klar underfinansiering. Även sjukvården har ökade kostnader och med befolkningsökningen också fler patienter som ska dela på kakan. Varje år räknar Brandströms egna partikollegor i det moderatstyrda SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) fram ett index på hur mycket regionernas sjukvårdsbudgetar behöver räknas upp för att nå status quo. Alltså inte öka sin vårdproduktion, utan bibehålla den. Inte ett enda år sedan 2015, då det moderatledda blågröna regionstyret tog över, har sjukhusen i Västra Götalandsregionen fått budget uppräknad utifrån SKR:s index, utan mindre. Det betyder att såväl SkaS som regionens övriga sjukhus varje år fått nya sparkrav och krav på minskad personal. Och samtidigt har de fått nya uppdrag, som kostar mer. Det gäller även för 2021 – trots att sjukvården befinner sig mitt i en pandemi.

Att tro att personalens löner och arbetsmiljö ska kunna förbättras i ett läge med ständiga sparkrav är givetvis en utopi. Men det glädjer mig att Linn Brandström ser det vi socialdemokrater har påpekat i flera år, nämligen att vårdlönerna i Västra Götalandsregionen halkat efter de senaste åren. Brandström väljer dock att påpeka att specialistläkarna på SkaS tjänar förhållandevis bra, men hon ”glömmer” att nämna läget för alla andra. Inom sjukvården i regionen finns 66 yrkesgrupper. Av dessa tjänar 44 under riksgenomsnittet. Det är rejäl skämskudde på det!

Regionens HR räknade inför budget för 2021 fram att det skulle kosta ungefär 700 miljoner kronor för att alla vårdyrken i regionen ska nå minst riksgenomsnittlig lön. De pengarna la vi socialdemokrater i vårt budgetförslag. Plus ytterligare 100 miljoner, bland annat för att utjämna oskäliga skillnader utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Hur mycket Linn Brandström och hennes kollegor i det moderatledda styret la på höjda löner är lätt att redovisa. Det var exakt 0 (noll) kronor.

Men vi gläds om det blågröna regionstyret har tänkt sig att komma in i matchen när det gäller förbättrade villkor för vårdpersonalen. Det är på tiden att även M-styret ger personalen det erkännande de förtjänar också i lönekuvertet.

Janette Olsson (S)

Oppositionsregionråd och vice ordförande i Personalutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.