Lyssna på föräldrarna!

Insändare
PUBLICERAD:
Det enda vi begär är att ni lyssnar på föräldrarna och åtminstone försöker sätta er in i den enskildes situation och göra bedömningen utifrån det, menar styrelsen för RBU Skaraborg.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Svar på svar från Eva Gustavsson, skolchef Tibro kommun angående skolskjuts för barn med funktionsnedsättningar och/eller särskola (SLA 22/4).

Svaret gav absolut inget, bara en upprepning av vad vi redan anfört. Frågan från RBU Skaraborg gäller hur bevekelsegrunderna för den individuella bedömningen ser ut, utifrån barnets förutsättningar och behov.

Det enda vi begär är att ni lyssnar på föräldrarna och åtminstone försöker sätta er in i den enskildes situation och göra bedömningen utifrån det. Sanningen är att familjerna mår dåligt och barnen riskerar att fara illa, om ingen förbättring kommer till stånd.

Vi uppmanar Tibro kommun att ta del av Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken går hand i hand med Barnkonventionen som ju är svensk lag:

Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning:

1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet.

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder.

Styrelsen, RBU Skaraborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.