Skaraborgare ska kunna leva livet hela livet!

Debatt
PUBLICERAD:
Alla medborgare ska känna sig trygga med att det i våra kommuner i Skaraborg finns en äldreomsorg präglad av trygghet, integritet och värdighet, skriver företrädare för Liberalerna.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Amerikas president Joe Biden är 78 år, i Sverige vore det nästintill otänkbart med en så årsrik statsminister.

Det är dags att förändra synen på äldre, ålderism måste bekämpas. De negativa och stereotypa föreställningarna om seniorer måste jagas bort. Arbetslivet behöver ta tillvara unika kompetenser. På hundra år har vi ökat medellivslängden med ett kvarts sekel.

Det är glädjande men samtidigt problematiskt att vår syn på när det är dags att lämna arbetslivet inte ändrats. Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara i arbetslivet. Ålder är ett dåligt mått på människors förmågor – både på arbetsmarknaden och i samhället.

Vi vill därför höja gränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på arbetet till 71 år. De som vill och kan får inte förhindras att fortsätta i arbetslivet. Samtidigt måste de som inte orkar jobba vidare få ett värdigt liv och en värdig pension.

Innan pandemin uppgav två tredjedelar av boende vid äldreboenden att de upplevde en ofrivillig ensamhet. Färre än var tionde årsrik hade anhöriga i sin närhet när de avled av covid-19. Det är hjärtskärande. Vi behöver ta fram en strategi som tar ett helhetsgrepp mot den ofrivilliga ensamheten under, såväl som efter, den rådande pandemin.

Våra äldsta är inget kollektiv. De är miljontals unika individer med olika erfarenheter och preferenser. De förtjänar att få stöd av bekanta ansikten. I Sverige möter en omsorgstagare i snitt 16 olika utövare under en tvåveckorsperiod. Alltför många! Vi i Liberalerna arbetar för att det antalet ska halveras.

För att stärka kvalitén inom äldreomsorgen måste det investeras i medarbetarna. Fyra av tio anställda inom äldreomsorgen saknar tillräcklig utbildning. Fler måste tillåtas att stärka sin kompetens parallellt med sitt arbete. Lönenivåer och anställningsvillkor måste ses över. Vi måste göra det mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorg.

Liberalerna är ett parti som genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för de äldsta. Vi har varit pådrivande för eget rum i långvården och parboendegaranti. Grundläggande frihetsfrågor!

Vi ger oss inte. Alla medborgare ska känna sig trygga med att det i våra kommuner i Skaraborg finns en äldreomsorg präglad av trygghet, integritet och värdighet så att alla kan få möjlighet att - Leva livet hela livet!

Barbro Westerholm, Riksdagen, äldrepolitisk talesperson, Liberalerna

Pär Johnson, Förbundsordförande Liberalerna Skaraborg

Anita Afzelius-Alm, Liberala Seniorer

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.