Gemensamt arbete behövs för bättre löneutveckling

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Roland Svensson
Replik till Janette Olsson (S) i SLA 23 april.

En replik på en replik Janette? Det hade aldrig gått i fullmäktige! Nej skämt åsido, är det något jag lärt mig under den senaste tiden är det att många fler läser det jag skriver än de jag skriver till, därför ska jag förtydliga mig.

För mig är det viktigt att skriva ärligt och så tydligt jag kan. Precis som du skriver Janette, är allt relativt, det underlättar dock alltid om man läser vad som faktiskt står och inte fokuserar på vad som inte står. När jag skriver att Skaraborgs sjukhus har fått närmare en miljard mer sedan 2015 så jämför jag intäkter och regionbidrag. År 2015 var dessa 3944 mkr och 2020 var summan 4884 mkr. Alltså 940 mkr mer, vilket är närmare en miljard kronor.

Mitt fokus i min insändare var på att försöka bemöta de påståenden som signaturen Carl lyfte, nämligen att ”vi hamnar på bakgården” och att kompetens och löneutvecklingen halkat efter i Skaraborg jämfört med Göteborg. Då var det relevant att göra jämförelsen mellan vad en specialistläkare tjänar i Skaraborg kontra Göteborg för att visa att det inte stämmer.

Det är också relevant att förklara hur intäkterna ökat för Skaraborgs sjukhus samt belysa att det är verksamheterna själva som prioriterar sina tilldelade resurser. I mitt svar skriver jag att det stämmer att vi i Västra Götalandsregionen halkat efter i löneutveckling ”inom flera professioner” jämfört med snittet i riket, men det gäller hela regionen och inte enbart Skaraborg.

På intet sätt har jag glömt bort övriga professioner även om mitt svar innehöll exemplet specialistläkare. Som jag redan skrivit är vi inte nöjda med löneutvecklingen inom regionen och kommer att jobba på flera plan för att komma tillrätta med detta, bland annat genom dialog mellan personalutskottet och alla utförarstyrelser. Ett arbete som jag förväntar mig att vi kommer jobba gemensamt med Janette.

En liten påminnelse till dig är att lönesatsning alltid är inkluderat i verksamheternas ramar eftersom det inte är vi politiker som sätter löner, utan det sker genom samverkan mellan parterna. Att det inte finns en centralt riktad lönesatsning är alltså inte alls samma sak som att avsätta 0 (noll) kronor för höjda löner. Men jag är säker på att din avsikt inte var att fara med osanning. Om en sådan riktad satsning görs, och det är mycket troligt att vi kommer behöva göra det, är det dock viktigt att det görs på ett ansvarsfullt sätt. För mig innebär det att arbetet sker inom ramen för budgetarbetet och inte genom att använda medarbetarnas pensionspengar vilket ni faktiskt riskerar att göra.

Linn Brandström (M) regionråd

ordförande i Personalutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.