Tillsammans mot framtiden

Debatt
PUBLICERAD:
Människor vill se utveckling, vi alla vill lämna ett bättre samhälle till våra barn och känna att vi gjort vad vi kan med vår stund på jorden, skriver Johan Ask (S).
Foto: Anneli Malm
När det pratas om historien görs ofta ett avgörande misstag, det är att det glöms bort att vi – just nu – skapar den historia som ska forma framtiden.

Det glöms också ibland bort att vi inför den framtiden alla är lika ansvariga; det är vårt agerande eller brist på agerande som skapar förutsättningarna för kommande generationer. Därför kan vi inte stillatigande och passivt betrakta att vårt samhälle delas in i grupper som ställs mot varandra. Den irländske statsmannen Edmund Burke sa: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” (Det enda som behövs för att ondskan ska triumfera är att goda människor inte gör något.) Burke var konservativ och hade med stor sannolikhet förfärats över vad som sker med våra svenska konservativa partier idag. De hade varit förtjänta av att vända blicken bakåt för att se vad som hänt med dem som lierat sig med extremister för att söka makt, John F Kennedy förstod det när han sa: “Those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside”. (De som varit dumma nog att försöka uppnå makt genom att rida på tigerns rygg har hamnat i den.)

Vi ser en utveckling där alltfler borgerliga partier låter sig lockas av populismens hägring, fagra löften utan innehåll. För det är en hägring, ett löfte om något som inte finns. För precis som hägringen upplöses populisternas löfte vid en närmare anblick och de som följt den lämnas i öknen. Vi kommer aldrig att vika ner oss för bakåtsträvande krafter som vill hindra framåtskridande och utveckling för vi är ett reformistiskt parti – utveckling är vår grundidé parad med den orubbliga tron på allas lika värde och inneboende förmåga.

Ett starkt samhälle förutsätter starka medborgare som har tillit till välfärden och varandra, det går aldrig att uppnå utveckling i ett samhälle som genomsyras av segregation och misstro. Hur uppnår vi då den utveckling vi eftersträvar? Det gör vi genom att minska klyftorna emellan människor, klyftor gällande ekonomi, utbildning och hälsa, klyftor mellan grupper och klyftor mellan medborgare och makthavare. Vår styrka är att vi är en del av folket, som socialdemokrater finns vi på varje arbetsplats och i varje sammanhang. Vi är där väljarna är, gör det de gör och delar deras glädje och sorger.

Historien berättar också om framtiden, våra föregångare har mött oräkneliga motgångar men ändå har vi obevekligt rört oss framåt. Vi har rest oss efter krig, svält och sjukdomar och fortsatt resan mot en bättre värld och därför finns också goda skäl att hysa tilltro till att vi som människor kommer att fortsätta den resan – även om den inte alltid kommer att vara rak. Det är också det som talar om att de bakåtsträvande krafterna har fel, vi har aldrig någonsin nöjt oss och slutat att sträva efter förbättring. Människor vill se utveckling, vi alla vill lämna ett bättre samhälle till våra barn och känna att vi gjort vad vi kan med vår stund på jorden. Det handlar bara om att vi måste ta vara på den potentialen och det gör vi som jag tidigare nämnt, tillsammans!

Johan Ask, oppositionsråd (S), Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.