Tågtrafiken till Karlsborg bör återupptas!

Debatt
PUBLICERAD:
Banvallen och stationen i Karlsborg. Arkivbild.
Foto: Anneli Malm
1985 beslutades att persontrafiken mellan Karlsborg och Skövde skulle upphöra. Det formella nedläggningsbeslutet för bandelen Tibro-Karlsborg togs 2010 och besked om nedläggning Skövde-Tibro lämnades 2018. Ett beslut som Trafikverket tog utan möjlighet att överklaga.

Politikerna och andra beslutsfattare insåg inte banans betydelse. Banan var elektrifierad, vilket gjorde nedläggningsbeslutet kortsiktigt och det var ett mycket dåligt beslut. Världsläget har förändrats de senaste åren och försvarets verksamheter expanderar i Karlsborg och därför behövs järnvägen. För Sveriges säkerhet är järnvägen en viktig del i totalförsvaret.

Rälsen har rivits upp på flera ställen, bl.a. på bangården i Karlsborg. Den är dålig och behöver bytas, vilket är en snabb åtgärd med dagens teknik, helsvetsad räls ger bästa komfort. Banvallen som är av stambanestandard ligger kvar vilket underlättar arbetet med att lägga ny räls. Hela bansträckningen behöver rustas upp, planfria korsningar åtgärdas.

Med tanke på dagens diskussioner om klimathotet behövs järnvägen för en snabbare och mer klimatsmart kommunikation. Därför bör det på riksnivå tas krafttag för att återställa en infrastruktur där järnvägen ges förutsättningar att utvecklas. I Skövde har det gjorts och kommer det att göras en del förändringar i infrastrukturen. Det finns ett planförslag för Stallsiken och det kommer att byggas bostäder i Mariesjö. Det finns inget som hindrar att det byggs en ny sträcka av järnvägen på pelare från Skövde bangård fram till Hasslum där den fortsätter på den gamla sträckan i markplan, allt för att undvika plankorsningar. En hållplats vid Hasslum för pendlande elever till närliggande gymnasieskolor vore ett bra alternativ till dagens bussar.

En upprustning av järnvägen är kostsam men på sikt en mycket lönsam investering. En upprustning av banan ska ses över flera generationer. Medel för detta kan sökas genom EU. Det går att söka medel från Klimatklivet genom Naturvårdsverket. I år är det två ansökningsperioder kvar. De är mellan 24 augusti och 9 september samt mellan 8 och 18 november. Där kan man söka medel till lokala och regionala infrastrukturinvesteringar. Även Nordiska Investeringsbanken finansierar infrastrukturprojekt.

Karlsborg-Göteborg på under två timmar är inte att förakta. Pendeltrafik för en rundare region måste till för att mindre orter som Karlsborg och Tibro ska kunna utvecklas.

Sommartid är Karlsborg en turistmagnet då även järnvägen har en stor betydelse för turistnäringen både vad gäller att ta sig till en sommaridyll eller vidare med båt på Göta kanal.

En ort med bra tågförbindelser är en attraktiv ort som lockar människor att bosätta sig där och företag att etablera sig.

Trafikverket måste ta det ansvar som regeringen har gett dem. Den åtgärdsvalstudie (ÅVS) som gjordes uppfyllde inte de villkoren.

Riksdagens politiker och trafikutskottets ledamöter måste se allvaret i att flera järnvägar nu läggs ned i snabb takt. Agera nu, ta del av vad försvaret har att tillföra, lyssna till behovet av snabba kommunikationer, bra pendlingsmöjligheter i ett framtida samhälle.

Christer Wilhelmsson

Ordförande Järnvägsfrämjandet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.