Hoppa till huvudinnehållet

Första steg mot ordning i skolan

Publicerad:
Användande av mobiltelefoner kan både störa andra elever och, framför allt, distrahera från elevens eget arbete. Illustrationsbild.
Användande av mobiltelefoner kan både störa andra elever och, framför allt, distrahera från elevens eget arbete. Illustrationsbild. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Regeringens förslag på mobilförbud i skolan är ett välkommet steg mot en ordningsam studiemiljö som särskilt gynnar svaga elever.

Det var i februari förra året som regeringen, på Liberalernas initiativ, tillsatte en utredning för att öka trygghet och arbetsro i skolan. Nu rapporterar TT (10/5) att en promemoria är färdig att skickas på remiss. Mest uppmärksammat är förslaget om ett nationellt mobilförbud. I dag är det upp till varje rektor att besluta om mobilförbud och i regel måste eleverna frivilligt lämna över mobilen till läraren.

Promemorian föreslår i stället att mobilförbud ska vara huvudregel i alla skolor och att lärare ska få befogenhet att beslagta telefoner i förebyggande syfte. Både för att hindra störningar i klassrummet och för att undvika kränkande fotografering i exempelvis omklädningsrum. Därtill får rektor i grundskolan besluta att mobiler ska lämnas i in vid skoldagens början för att endast återlämnas när eleverna går hem.

En sådan lagändring lär vara till stor hjälp för lärare och skolledning att öka studieron i klassrummen. Användande av mobiltelefoner kan både störa andra elever och, framför allt, distrahera från elevens eget arbete.

Dock går förslaget inte tillräckligt långt då det verkar undvika rimliga åtgärder. Om elever inte lämnar ifrån sig sin telefon får läraren fortfarande inte använda fysiskt tvång eller leta igenom elevens jacka eller väska. I stället ska andra disciplinåtgärder nyttjas, såsom att skicka ut eleven ur klassrummet.

Eftersom mobilförbudet ska främja elevens lärande vore detta något kontraproduktivt. Det är svårt att lära sig om man inte får vara med på lektionen. Naturligtvis ska inte lärare använda våld mot elever, men det borde vara fullt rimligt att, vid behov, exempelvis ta en telefon ur elevens hand. Att detta skulle vara en oacceptabel kränkning tycks märkligt, då barns frihet redan inskränks, ytterst med hot om tvång, genom skolplikten.

Denna begränsning av lärares förmåga att upprätthålla reglerna är särskilt förvånande eftersom förslaget i övrigt utökar deras befogenheter. Det ska skrivas in i skollagen att lärare och annan skolpersonal har rätt att ingripa fysiskt mot störande elever, samt för att stoppa våld eller kränkningar.

Förslaget är mycket välkommet då det varit ett återkommande problem att lärare har anmälts för sina ingripanden. Särskilt det statliga Barn- och elevombudet, BEO, har drivit fall bortom all rim och reson. Det har lett till att många lärare varit osäkra på sina befogenheter och i värsta fall inte har vågat ingripa alls. Med denna lagändring bör de kunna vara trygga, även om BEO helst bör läggas ned.

Ordning, lugn och ro i skolan är nödvändigt för elevernas lärande. I synnerhet för de barn som saknar det hemma eller inte har föräldrar som kan och vill hjälpa till med studierna. Med dessa förslag är skolan på rätt väg.

Daniel Åkerman/SNB

Artikeltaggar

LedarePedagogikSkövdeUndervisning