Mönsterbrytande åtgärder krävs för att knäcka kriminaliteten

Debatt
PUBLICERAD:
Gängkriminaliteten måste tvingas tillbaka och rekryteringen till dessa destruktiva gäng måste strypas, menar Anders G Johansson.
Foto: Anders Wiklund/TT
Än en gång utmärker sig Sverige på ett dåligt sätt. Våld med skjutvapen sker här i mer än dubbelt så stor utsträckning som genomsnittet för de europeiska länderna. Medan sådant våld minskar i övriga Europa är utvecklingen den motsatta i vårt land. Här ökar det från en redan skrämmande hög nivå.

Enligt Brottsförebyggande rådet är skjutningarna i Sverige ”starkt förknippade med kriminella miljöer i utsatta områden”. De flesta som skjuter och de flesta som blir skjutna är unga, kriminella män. Det skjuts inte längre endast i de 60 så kallade utsatta områdena i landet. Det skjuts mitt i våra städer och då inte bara i storstäderna. Hösten 2019 skedde en skjutning på Norrmalm här i Skövde.

Vänsterpolitikens valhänta daltande har definitivt och bevisligen nått vägs ände. Gängkriminaliteten måste tvingas tillbaka och rekryteringen till dessa destruktiva gäng måste strypas. Det måste bli mycket jobbigare att vara kriminell och det måste bli avsevärt mindre lockande att bli det. Det kräver beslutsamhet och genomförande av ett antal mönsterbrytande reformer.

Moderaterna föreslår bland annat att det ska bli straffbart att tillhöra kriminella gäng och att gängrelaterad brottslighet ska ge dubbla straff. Rabatterna för unga men myndiga brottslingar ska slopas, likaså den befängda mängdrabatten. Utländska brottslingar ska dömas till utvisning för fler brott än idag. Den som av olika skäl inte kan få sin utvisning verkställd ska hållas i förvar eller under övervakning.

Poliserna behöver bli fler. Moderaterna vill återinföra den betalda polisutbildningen och höja polislönerna. Poliserna måste också få rimliga förutsättningar och befogenheter att störa, övervaka och avlyssna kriminella. Polismyndigheten ska inte heller stå ensam i kampen mot brottsligheten. Alla myndigheter ska samverka och bidra i det brottsbekämpande arbetet och dela relevant information med Polisen.

Slutligen tål vårt land inte mer av misslyckad integration. Ska Sverige ha en chans att få rätsida med integrationsproblemen måste asylinvandringen under överskådlig tid ligga på en mycket låg nivå. Misslyckad skolgång, ofullständiga betyg, arbetslöshet och bidragsberoende driver både utanförskap och kriminalitet. Incitamenten för att lära sig svenska, jobba, komma in och vara delaktig i samhället behöver bli starkare. Att S-MP-regeringens politik har fört arbetslösheten till en nivå som är bland de högsta i Europa underlättar inte. Inte heller att skolan ej förmår kompensera för de nyanlända elevernas bakgrund och korta vistelsetid. Att S-MP-regeringen försöker frisera statistiken och gömma undan misshagliga skolresultat döljer inte detta besvärande faktum.

Situationen är mycket allvarlig. Sverige behöver en annan politik. Sverige behöver en ny, moderatledd regering.

Anders G Johansson (M), Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.