Flera felaktiga påståenden

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Anita Enocksson
Svar till signaturen Förtvivlad Tibrobo.

Vad har hänt med Tibro? är den fråga som ställs i en insändare i SLA 16 juni. De ämnen som berörs är svåra och vi har stor respekt för de synpunkter som framförs. Det är ingen tvekan om att anställda och politiker är till för att ge bästa möjliga service till våra medborgare.

Insändaren tar upp några individuella ärenden om skolskjuts. Att gå in på enskilda fall i en insändare är svårt. Vi politiker anger bestämmelser för skolskjuts i form av ett skolskjutsreglemente. Beslut i enskilda ärenden fattas på delegation av tjänstepersoner utifrån reglementet och lagstiftning. Ibland behöver beslut omprövas, vilket det finns rutiner för.

I insändaren finns en rad andra påståenden, som inte stämmer med verkligheten. Ett sådant påstående är att läkare och vårdpersonal larmar om vanvård och att kommunen inte bryr sig. Det är en allvarlig anklagelse, som vi ställer oss frågande till eftersom alla anmälningar hanteras och tas på största allvar.

Vi har inte tagit bort bussen för ett boende för funktionsnedsatta. Den finns kvar, men eftersom den används i liten utsträckning så finns bussen tillgänglig för fler verksamheter.

En annan allvarlig anklagelse är påståendet av kommunen anmälts till IVO för ett olämpligt boende. Det stämmer inte. Kommunen planerar att lägga ner boendet, men IVO vill efter en inspektion påskynda nedläggningen.

Rolf Eriksson (S)

Alda Danial (L)

Jan Hanna (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.