Hoppa till huvudinnehållet

Föråldrade robotar från USA

Publicerad:
Hultqvist har sedan han tillträdde som försvarsminister ökat spänningen med värdlandsavtal och USA/Nato-övningar på vårt territorium, menar Per Blomquist.
Hultqvist har sedan han tillträdde som försvarsminister ökat spänningen med värdlandsavtal och USA/Nato-övningar på vårt territorium, menar Per Blomquist. Foto: Anders Wiklund/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Luftförsvaret förstärks med robotar från USA, heter det i ett inlägg av redaktören Jan Höglund, i Göteborg-Posten den 30 maj, delgivet av Hultqvist på en pressträff för flera myndigheter.

Det är tröttsamt att läsa hur Hultqvist vilseleder ett antal myndigheter – inklusive GP? – genom att påstå att Sveriges luftförsvar förstärks med en föråldrad Patriotrobot från USA.

Försvarsministern framhåller: ”Det var ett strategiskt avgörande i regeringen. Jag vill påminna om att det var väldigt många politiska krafter, lobbyister, byråer och intressen som verkade samfällt för att vi skulle skjuta upp beslutet.”

Detta borde inte ha fattats.

Regeringen lyssnar inte utan sitter fast i ett slutet rum – entropi heter det och betyder oordning. Det är termodynamikens andra lag och psykologins första, enligt sakkunskap. Ja, flera kloka personer har delgett mig att personerna i regeringens slutna rum tror på vad de gör. De lyssnar inte på sakkunskap som hänvisar till fakta: rum, tid, militära medel och styrka.

Uppenbart är att stormakterna befinner sig i ett säkerhetspolitiskt dilemma med USA och Ryssland gränsnära inpå varandras territorier. Dilemmat måste lösas antingen med politik och diplomati eller med våld.

Medborgarna vill ha fred och det kan möjligen nås med ett självständigt försvar över hela vårt vidsträckta territorium. Detta minskar spänningen mellan stormakterna och gynnar en politisk/diplomatisk lösning av deras dilemma.

Hultqvist har sedan han tillträdde som försvarsminister ökat spänningen med värdlandsavtal och USA/Nato-övningar på vårt territorium. Arméchefen måste snarast förmå regeringen att föra en avspänningens försvarspolitik.

Om spänningen leder till militärt våld vet ingen idag, i fred, vad som kan utlösa våldet, vilken part som kan utlösa det och inte heller med vilka medel.

Oavsett vilken som utlöst våldet så visar det militärstrategiska läget nu att Ryssland tvingas hålla USA/Nato utanför det nordiska området dels för att i möjligaste mån skydda Rysslands vitala områden på Kolahalvön och i Rysslands kärnområden minst intill Uralbergen; dels måste USA:s hot mot Ryssland avvärjas på sikt, inte minst av kostnadsskäl.

Strategen Raimo Jakola skriver: Inom tjugo år kan i nordvästra Ryssland finnas ett tiotal enheter med tillsammans tusentals robotar som inom tjugo minuter efter uppskjutning når mål över hela Sverige. Då med robotattacker i vilka enskilda robotar kan bekämpa upp till tio rörliga mål ned till ett stridsfordons storlek. Fjärrstridsenheterna blir successivt ett allt farligare hot mot insatsförsvarets mekaniserade anfallsbrigader!

Parallellt med utvecklingen av fjärrstridsenheter har Ryssland länge prioriterat utvecklingen av luft- och sjöburna lätt mekaniserade markstridsenheter. Delar av dessa kan inom sex timmar efter startorder överraskande landsättas över hela vårt territorium understödda av fjärrstridsenheter från ryskt territorium. Liknande förmåga får USA/Nato.

Per Blomquist

Ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Artikeltaggar

Debatt