Hoppa till huvudinnehållet

Bråttom för Bolund att besluta om slutförvar

Publicerad:
Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) hävdar i ett utskick från Regeringskansliet att arbetet med slutförvaret är prioriterat oavsett hur det blir med utbrytningen av mellanlagret.
Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) hävdar i ett utskick från Regeringskansliet att arbetet med slutförvaret är prioriterat oavsett hur det blir med utbrytningen av mellanlagret. Foto: Christine Olsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nu är det ont om tid att säkra lagringskapaciteten för använt kärnbränsle.

Annars är risken överhängande att reaktorer måste stoppas inom några år, vilket försvagar energiproduktionen rejält.

Flera inblandade aktörer, bland annat statliga Vattenfall, har angett denna sommar som den tidpunkt då regeringens beslut i frågan måste komma. Men i stället väljer regeringen att krångla till ärendet ytterligare genom att försöka bryta ut frågan om mellanlagret, och därmed kunna avvakta ytterligare med besked om slutförvaret.

Mellanlagret i Oskarshamn och det planerade slutförvaret i Forsmark är båda viktiga delar för att ta hand om det använda kärnbränslet på ett säkert sätt. Svensk kärnbränslehantering, SKB, avråder därför från att dela upp processerna. Men regeringen anser att inga alternativ finns, eftersom risken är stor att den fortsatta juridiska processen för slutförvaret drar ut på tiden. Men att vi ens har hamnat i denna svåra sits beror på regeringens ständiga avvaktande.

Nu krävs dessutom ytterligare en process för att bryta loss frågan om mellanlagret och därefter besluta om att utöka det. 20 juni skickade regeringen ut förslaget om uppdelningen på remiss, med kravet att få svar senast 31 juli.

Instanserna får alltså några veckor under sommarsemestrarna på sig att ta ställning i frågan. Det rimmar knappast väl med regeringens uttalade avsikt att bereda frågan om förvaren så noggrant som möjligt. Och om den samlade slutsatsen från remissinstanserna är att mellanlager och slutförvar måste beredas tillsammans har regeringen slösat bort ännu mer tid utan att fatta något beslut. Kommer den då att göra tvärt emot vad remissinstanserna säger?

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) hävdar i ett utskick från Regeringskansliet (21/6) att arbetet med slutförvaret är prioriterat oavsett hur det blir med utbrytningen av mellanlagret. Men om frågan verkligen hade varit prioriterad borde det inte ha dröjt så länge innan regeringen kunde skicka ärendet vidare. Både branschen och den politiska oppositionen har påpekat detta flera gånger.

Det är inget konstigt att vara noggrann i beredningen av slutförvar för kärnbränsle. Tvärtom är det av största vikt att allt går rätt till. Och sedan SKB lämnade in ansökan om slutförvaret 2011 har flera relevanta och berörda parter granskat och godkänt ärendet. Mark- och miljödomstolen krävde visserligen kompletteringar av SKB 2018, vilka i sin tur granskades av regeringens remissinstanser under 2019. Men regeringen har ändå inte lyckats föra slutförvarsprocessen vidare sedan dess.

Miljöpartiet må vara skeptiskt till kärnkraft, men frågan om slutförvar borde inte innebära något dilemma. Klimatomställningen kommer att kräva en stabil elförsörjning, och där är kärnkraften en bärande del. Om utvidgat mellanlager och slutförvar inte kommer på plats i tid får vi en verklig samhällskris.

Agnes Karnatz/SNB

Artikeltaggar

KärnbränsleLedareSkövdeSlutförvarVattenfall