Gängbrottsligheten överskuggar all annan politik

Ledare
PUBLICERAD:
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har hållit sitt tal i Almedalen.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Att nästa valrörelse till stor del kommer att handla om kriminalpolitiken är ingen kioskvältare.

Polisens siffror visar att 140 skjutningar har inträffat i Sverige med 20 döda och 39 skadade hittills i år (TT 6/7). I sitt Almedalental lägger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson stort fokus på gängbrottslighet, lag och ordning.

När Kristersson säger att ingen uppgift är lika stor som att krossa de kriminella gängen sätter han fokus på det samhällsproblem som överskuggar alla andra just nu. Gängbrottsligheten och de medföljande skjutningarna på gatan är ett gigantiskt kvitto på regeringens misslyckade kriminalpolitik.

När allt yngre dras in i grov brottslighet är det delvis för att den förda politiken leder till det. Gängen använder de unga som riskerar lägst straff för att begå allt grövre brott. Detta misslyckande riskerar att ligga till grund även för kommande regeringars misslyckande om det inte adresseras tillräckligt. Det är den allra svåraste nöten att knäcka.

Moderaternas föreslagna åtgärder för att bryta gängens framfart i Sverige handlar om att göra det svårare att vara gängkriminell bland annat genom att gängmedlemskap ska vara straffbart och ge dubbelt straff och att de kriminella ska avlyssnas och punktmarkeras.

Det svåra ligger i hur begreppet gäng ska definieras. Det är en kärnpunkt som är av yttersta vikt för att se till att dessa eller andra repressiva åtgärder inte drabbar oskyldiga. Den personliga integriteten måste värnas speciellt vad gäller avlyssning utan brottsmisstanke.

Över lag måste alla dessa repressiva förslag ställas emot borgerliga kärnvärden som integritet och rättssäkerhet. Det är en viktig diskussion som måste föras. När man står inför den grova gängbrottsligheten och den totala brist på respekt för människoliv som vi nu ser växa fram i Sverige, är det lätt att skrika efter hårdare tag. Och att hylla initiativ som när utländsk polis lyckades läsa kriminellas meddelanden på plattformen Encrochat. Helt plötsligt blir sådant vi tidigare inte kunde tänka oss helt rimligt för att stoppa gängbrottsligheten.

Minskad invandring och bättre integration nämndes av M-ledaren i samma veva som problemet med arbetslösheten och det stora antal invandrare, 675 000, som är beroende av bidrag. Klyftan mellan de som bidrar och de som går på bidrag måste överbryggas. Men vad vill Moderaterna inom andra områden? Just Almedalstalet gav få indikationer. Vilka visioner partiet har för samhället inom vård, skola och välfärd behöver också få plats. Det är trots allt också problemområden som påverkar människors vardag.

Valrörelsen har börjat. Kärnfrågan kommer att vara kriminalpolitiken och Kristersson är fast besluten att stå för ett tydligt lag och ordningsinriktat alternativ. Det är akut, men väljarna behöver även höra vilken samhällsvision partiet har. För resten av Sverige måste också fungera.

Pia Clerté

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.