Kommun eller företag – den som gör jobbet bäst ska ha det

Ledare
PUBLICERAD:
Forskning på området visar att återkommunaliseringen ökar parallellt med privatiseringen. Illustrationsbild.
Foto: Amir Nabizadeh/TT
För en del har outsourcing, det vill säga privatisering, av offentlig verksamhet blivit förknippat med samhällets förfall.

Kanske beror det på dåliga erfarenheter av privat omsorg eller skola. Men det är samtidigt möjligt för en kommun att ta tillbaka verksamheten i egen regi, så kallad backsourcing. Nu visar forskning på området att återkommunaliseringen ökar parallellt med privatiseringen. Om det görs av rätt skäl är det precis så det borde fungera.

Bland forskarna som studerat backsourcing finns Johan Berlin och David Karlsson, som förklarar i Dagens Samhälle (29/6) att detta är en trend på uppgång. Enligt en enkät till kommunerna från 2018 hade återkommunalisering skett vid mer än 200 tillfällen under de tre senaste åren. Och i takt med att fler verksamheter utlokaliseras till privata aktörer ökar också backsourcingen.

Anledningen till att verksamheter tas tillbaka i kommunal regi varierar, men bland det mest upplyftande med forskningens resultat är att det oftast sker av pragmatiska skäl. Det kan vara en privat utförare som inte klarar av att göra uppdraget ordentligt, och därför säger upp avtalet med kommunen. Det kan också vara ett beslut baserat på att kommunen bedöms kunna driva exempelvis ett omvårdnadsboende bättre och till en lägre kostnad än de företag som visat intresse.

Sådan pragmatism måste vara det som i grunden driver både outsourcing och backsourcing. Dessvärre finns det också fall där detta är ideologiskt drivet. Eftersom privatisering blivit en tydlig vattendelare mellan vänster och höger förekommer det att nyvalda, vänsterlutande styren tar tillbaka verksamheter som en protest mot outsourcing. Risken är då att en välfungerande privatisering återgår till en ineffektiv kommunal verksamhet.

Även om en privatiserad verksamhet fungerar illa, eller kostar för mycket pengar, är backsourcing inte nödvändigtvis den bästa lösningen. Inte sällan ligger felet i hur det offentliga har skött upphandlingsprocessen, vilket då kan leda till att den utförare som skulle ha skött verksamheten bäst inte får uppdraget. Enligt en rapport från Entreprenörskapsforum 2020 finns exempelvis problem med höga kostnader eller kort tid för att lägga ett anbud, vilket stänger ute många mindre företag.

Det innebär alltså att när regeringen nu utreder om staten ska ta tillbaka hela driften av färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet kan det mycket väl vara förbättrad upphandling som är lösningen. Utan rätt förutsättningar för konkurrens kan man inte heller vänta sig att den som gör jobbet bäst får det.

Samma sak gäller rimligtvis för backsourcing. Om det inte finns någon intresserad privat utförare som gör jobbet bättre än det offentliga är det rimligt att återkommunalisera. Både outsourcing och backsourcing handlar om att hela tiden lägga jobbet på den som just då kan utföra det bäst till lägst kostnad.

Agnes Karnatz /SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.