Det är dyrt med brottslighet

Ledare
PUBLICERAD:
Domstolarnas omkostnader rusar i taket, skriver ledarskribenten.
Foto: Magnus Andersson/TT
En sällan omtalad konsekvens av gängbrottsligheten är kostnaderna som uppstår. Domstolarnas omkostnader rusar i taket. Och det är bara början.

År 2020 låg summan för rättsliga biträden, till exempel offentliga försvarare och tolkar, på 3,4 miljarder kronor. En ökning med 11 procent jämfört med året innan. Vad värre är, kostnaden förväntas bli 4,5 miljarder kronor år 2024. Domstolsverket räknar med fler inkomna brottsmål och att målen kräver mer tid.

Med ökad gängbrottslighet är detta en utveckling som kommer att hålla i sig.

Det händer att domstolar sänker advokaternas arvode när de anses ha överarbetat uppdraget. Men det händer sällan och notan är oftast fortfarande hög. Nu senast med rättegången mot det kriminella Vårbynätverket där den totala kostnaden, trots en nedskrivning på 2 miljoner kronor, ändå landade på 123 miljoner kronor.

Att Domstolsverket räknar med fler brottsmål kommer oundvikligen att leda till att våra redan överfulla fängelser inte kommer att räcka till.

Enligt kriminalvården var beläggningen under år 2020 över hundra procent på anstalter och häkten. Kriminalvården planerar för en utökning från dagens ca 7 000 platser till 10 100 till år 2030. Men inte ens det räcker.

Överbeläggning är inget nytt fenomen. Kriminalvården har varnat för avsaknad av platser i flera år och planer för utbyggnad borde påbörjats mycket tidigare.

Det finns ett antal välbehövliga lagändringar som dessutom kommer att spä på platsbristen. Det handlar exempelvis om förändringar för villkorlig frigivning, som föreslås kopplas till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder. Föreslaget att slopa straffrabatten för unga över 18 år beräknas även det att leda till större platsbehov. Och det skulle även förslaget om skärpta straff för gängbrottslighet göra.

Det finns dock lösningar. Kan våra skolungdomar husera i baracker, så borde det vara mycket möjligt för dömda brottslingar, så länge den yttre perimetern är tillbörligt säkrad.

Ännu snabbare och troligen än mer kostnadseffektiv är lösningen att hyra fängelseplatser i andra länder. Eftersom Sverige har bland Europas dyraste anstaltsplatser med en dygnskostnad på 3 132 kronor, att jämföra med medianen på ca 660 kronor, borde det vara en ren vinstaffär.

För glöm inte rapporten från kriminalvården i september förra året som påvisade att 2 700 dömda brottslingar gick fria i väntan på straff, endast på grund av avsaknad av plats i systemet. Det har gjort att tiden från dom till påbörjat straff har ökat från tidigare femtio dagar till hundra dagar i snitt. Det har även lett till att dömda brottslingar kunnat begå nya brott i väntan på sitt straff. Vem minns inte fallet med den grova tortyren av två unga killar på Solna kyrkogård förra året?

Det är dessvärre regeringens saktfärdighet i frågan om överbeläggning som kommit i kapp. Investeringar skulle ha gjorts för länge sedan för att svara upp mot det ökade behovet. I väntan på att kriminalvården byggs ut, låt oss trygga platser utomlands för ett tryggare Sverige.

Pia Clerté

SNB

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.