Större möjligheter inom räckhåll

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson har förståelse för att beslutet om att lägga ner flygplatsen berör.
Foto: Roland Svensson
Förslaget om en avveckling av Skövde Airport har förvånat och berört. Jag förstår det. Jag har själv alltid värnat om vår flygplats. Förutsättningarna har dock förändrats. Andra och större möjligheter ligger nu inom räckhåll. Tidigare ställningstaganden måste därför omprövas.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle pågår i en ökande takt och medför nya behov och efterfrågan på nya produkter. Inte minst fordonsindustrin, som under lång tid varit av stor betydelse för Skövde, kommer att omdanas när bilarna efterhand utrustas med el- istället för förbränningsmotorer.

Som exempel pågår en kapplöpning i Europa om etablering av batterifabriker för att försörja framtidens elfordon. Flera bolag vill vinna marknadsandelar genom att tidigt komma igång med produktionen. Det handlar om omfattande investeringar i stora anläggningar som kommer att sysselsätta flera tusen människor. Det är nu och under de närmaste åren som det kommer att avgöras var dessa fabriker kommer att förläggas. Därför pågår också en intensiv kamp mellan olika kommuner och städer i Sverige och Europa.

Skövde bör vara med och kämpa om framtidens kvalificerade tillverkningsindustri. Skövde har många fördelar såsom bland annat arbetskraft med hög kompetens, befintligt kluster av tillverkningsindustrin, tillgång till högskola, närhet till stambanan och att vi ligger centralt i Sverige. Men vi behöver också kunna erbjuda grundförutsättningen i form av tillgänglig mark.

Skövde kommun äger flygplatsområdet och marken är enkel att ställa om i relation till att ta oexploaterad mark i anspråk. Det senare är en mångårig process och då är tiden förbi att kunna delta i de stora förfrågningarna. För att anställda vid flygplatsen, företag och föreningar ska få tydliga förutsättningar att utgå ifrån föreslås därför flygplatsverksamheten avvecklas senast den 30 juni 2022. I den omställningen ska Skövde kommun givetvis bidra till att den blir så skonsam som möjligt för de som påverkas.

Järnvägen tillgodoser sedan många år tillbaka det behov som flygplatsen på 1980-talet byggdes för.

Katarina Jonsson (M).
Foto: Anneli Malm

Skövde Airport har genom åren varit till nytta för Skövde men är inte avgörande för det breda näringslivets, Västra Götalandsregionens eller Försvarsmaktens verksamhet. Detta understryks av att varken staten eller regionen har varit beredda att genom medfinansiering säkerställa driften. När Trafikverket på regeringens uppdrag nyligen presenterade Sveriges framtida beredskapsflygplatser var Skövde inte en av dem som föreslogs.

Nu pågår en industriell revolution och Skövde har mycket goda förutsättningar att bli en vinnare.

Men då måste vi agera resolut och göra det som krävs. Annars kommer Skövde inte vara en möjlig etableringsort.

Betydelsefulla investeringar kommer att gå oss förbi. Med det som grund har Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit att marken vid flygplatsen ställs om till industrimark för att möjliggöra större företagsetableringar, tusentals jobb och en långsiktig tillväxt.

Katarina Jonsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.