Elen räcker till alla bilar

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten betonar att det finns tillräcklig med el för att försörja alla elbilar.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
För varje dag får vi rapporter om den accelererande klimatkrisen med bränder, torka och översvämningar. För att skapa en dräglig framtid för våra barn och barnbarn är det viktigt att snarast eliminera utsläppen.

I Sverige kommer drygt en tredjedel av utsläppen från fossildrivna fordon, varav personbilar står för en stor del. Om alla personbilar skulle ersättas eller byggas om till elbilar till 2030 skulle vi eliminera dessa utsläpp.

En fråga som diskuteras är om det finns tillräckligt med el. Här förekommer ofta felaktiga påståenden i media att elen inte skulle räcka. Enligt statistiska centralbyrån fanns 2020 cirka fem miljoner personbilar i Sverige som körde i genomsnitt 1100 mil.

I genomsnitt förbrukar en elbil cirka två kWh per mil, vilket stämmer bra med min egen erfarenhet från sju års elbilskörning. Om alla dessa bilar skulle bytas till elbilar blir förbrukningen elva miljarder kWh, det vill säga elva TWh, per år. Om vi sedan besöker energimyndighetens webbsida kan vi konstatera att utbyggnaden av vindkraften bara ett enda år, 2021, ger elva TWh tillskott, det vill säga hela behovet.

En annan viktig aspekt är laddinfrastrukturen. Den är ännu inte tillräckligt bra men byggs ut i snabb takt och har blivit mycket bättre de senaste åren. En viktig förbättring kommer snart när Teslas laddnätverk görs tillgängligt för alla elbilar, även för konkurrerande bilmärken.

Sverige har ett stort elöverskott som exporteras. Hur går detta ihop med mediarapporter om risk för elbrist på vissa platser? Problemet är inte brist på el, utan på kraftledningar till dessa områden. Här kan nyare typer av elbilar i framtiden bidra till att lösa problemet genom att ladda när det är liten förbrukning och skicka ut el från sina batterier till elnätet när det är hög elförbrukning. Detta är ytterligare en positiv aspekt av elbilsrevolutionen.

Peter Fritzson

Professor em. vid Linköpings universitet

Civilingenjör i teknisk fysik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.