Skövde kommun förfaller med Moderaternas politik

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten har synpunkter på hur Skövde styrs.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Theres Sahlström, Moderaterna, är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun, och uttrycker som svar på då anhöriga uttalat sig i SLA (11/9) om att det är underbemannat på Ekedals äldreboende, att hon inte delar den bilden.

Hon säger också att Moderaterna istället vill stärka flexibiliteten för att bättre kunna bemanna extra där vårdtyngden ökar och då genom att personal ska flyttas mellan avdelningar. Det här med flexibilitet innebär ju i verkligheten att det fortsatt ska vara underbemannat och personalen ska tvingas slita och stressa för att försöka hinna med alla sysslor. Men även att det som verkar genomsyra hela Skövde kommun just nu, är att resurser ska dras in oavsett om det är risker med detta som exempel olycksfall för otillräcklig tillsyn.

Skolan är också ett bra exempel på detta. Den här terminen får rektorerna ännu en gång i uppdrag av sin chef att hålla igen på resurser, så att det innebär exempelvis att elever som enligt skollagen har rätt till resurser kan bli utan, skolpersonal som rycks från den ena klassen/ fritids till det andra.

En verksamhet som inte kan genomföra verksamhet som är gynnsam för eleverna varken på skoltid eller fritidstid. Detta genererar så klart effekter på verksamheten och problemen flyttas runt och även elever som inte har extra behov blir lidande då klassläraren, får ägna mer tid som egentligen en resurs i klassen hade stöttat upp med, vilket innebär mindre tid till hela klassen. Det leder till mer oro på skolor och en påverkan på samhällsnivå.

I fallet med skolan så handlar det väl om att rektorerna inte vågar riskera sin chans till fortsatt anställning och en bra lönehöjning för att ha uppfyllt det deras chef har begärt, som i sedan i sin tur vill redovisa ett gott ekonomisk resultat för sin egen plånboks bästa. Det är Moderaternas politik som förs, där man inte tar hänsyn till människans behov, men än mer förvånansvärt inte heller håller sig till lagen. Bristande empati, där pengar har högre värde människan, verkar vara Moderaternas melodi.

Se verkligheten

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.