Insändare: Vi kan inte fortsätta trolla med knäna – kräver mer resurser

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Peter Bäcker
Jörgen Thorn ger i SLA 20/9 inga klara besked om den psykiatriska verksamheten ska finaniseras. Hur Thorns sjukvårdsledning egentligen planerar sjukhusets verksamhet är ofta höljt i dunkel, och endast möjligt att härleda i efterhand. Ett exempel är nedläggningen av medicinska och kirurgiska akutvårdsavdelningarna (Mava, Kava) som man på kort varsel försökte sjösätta under personalens sommarledigheter i år.

Från vår horisont kan vi i efterhand se ett mönster i Thorns beslut om psykiatrin. Mönstret är besparingar. Vuxenpsykiatrin i Skaraborg har under många år lidit av personalbrist – 7 psykiatrer för Skaraborgs 260 000 invånare som sämst för några år sedan – vilket i många budgetar generat ett ”plusresultat”. Och har en verksamhet plusresultat innebär det med landstingslogik indragna resurser. Lyckligtvis har trenden för antalet psykiatrer vänt, och verksamheten kan idag blicka mot andra behov än att bara “släcka bränder”.

När vi lyfter blicken saknas en tydlig beskrivning av uppdraget för vuxenpsykiatrin på Skas och i vilken utsträckning resurserna matchar uppdraget. Det saknas faktiska siffror på det förväntade årliga antalet insjuknade patienter för stora sjukdomsgrupper (neuropsykiatri, bipolär sjukdom, psykossjukdom) och vilka personalresurser som krävs för omhändertagandet. Utifrån ett hushållsekonomiskt resonemang innebär det att konsekvenserna av prioriteringsbeslut och vårdens styrning blir slumpartade, helt oavsett hur många timmars ledningsarbete förarbetet tagit i anspråk. Man skall ha respekt för att Skas är en stor organisation men vi kan tycka att det gnisslar illa när man trots det kunskapsvakuum som föreligger rörande storleken på glappet mellan uppdrag och resurser, fortsätter ta beslut efter beslut i riktningen som skett sedan en lång tid tillbaka.

Vad som står klart är att vuxenpsykiatrin på Skas i jämförelse med andra regioner och sjukvårdsområden tappat mark. Exempelvis har psykiatrin på NÄL dubbelt så många anställda som psykiatrin på Skas, med likvärdigt befolkningsunderlag, eller att psykiatrin i Göteborg har fyra avdelningar för äldre och en separat klinik med 6 avdelningar dedikerad till beroendesjukdomar - Skas har ingendera. Ytterligare kan nämnas att regionen nyligen antagit en standard för omhändertagande av patienter med nydebuterad psykossjukdom (SVF Schizofreni). Där förväntas, vilket redan finns i andra regioner, team särskilt dedikerade till patientgruppen. I avsaknad av resursstyrning från sjukhusledningen har vi utfört egna beräkningar som visar att det skulle behövas 40 nya tjänster för att ge den vård som är nationell standard vid tillståndet.

När 50 år gamla lokaler äntligen ersätts av det nya psykiatrihuset i Skövde står politiker och sjukvårdsledning inför ett vägval, där vi behöver ett svar. Är uppdraget för psykiatrin på Skas mindre än i andra delar av regionen? Om så är fallet behöver vi besked om vilka patienter vi ska nedprioritera. Vi själva menar att vården ska ha samma kvalitet oavsett var i landet man bor, men för att leverera den med hög kvalitet i Skaraborg, kan vi inte fortsätta trolla med knäna - det behövs resurser och förutsägbara beslut.

Sten Jacobsson, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Öppenvård, Skövde

Jessica Shorter, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Öppenvåd, Lidköping

Tamas Greger, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Öppenvård, Falköping

Ewa Barasinska-Tarka, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Öppenvård, Mariestad

Hrefna Grimsdottir, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Slutenvård, Falköping

Jonas Klang, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Akutprocessen, Skas

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.