Därför byggdes Skövdes flygplats

Insändare
PUBLICERAD:
Skövde flygplats.
Foto: Roland Svensson
I början av 1988 enades 95 procent av kommunfullmäktiges ledamöter att satsa 60 miljoner kronor för att bygga Skövde flygplats. Främsta skälet var näringslivets behov av snabba kommunikationer och fraktflyg. Men också för Skövdes centrala roll i den regionala sjukvårdsorganisationen och för Försvarsmaktens behov för en av landets största garnisoner.

Ett 70-tal företag och elva privatpersoner hade 1987 bildat Skövde Flygplats AB och var beredda att bidra till kostnaderna. Volvo betalade utrustningen för radionavigeringen till en kostnad av 2,2 miljoner kronor, Rockwool skänkte isolering för en halv miljon och Cementa bidrog med betong till den fina stationsplattan till exempel. Även åren efter flygstarten bidrog näringslivet med miljonbelopp till driftkostnaden. Ett bevis på hur viktig en flygplats är för industrin.

Ambulansflyget har stor betydelse och ökar ännu mer med den beslutade nationella satsningen. Skövde flygplats är ett viktigt nav när allt fler patientgrupper får vård på andra specialistsjukhus i Sverige och utomlands.

Elflygplan är på väg. Nyligen meddelade flygmotortillverkaren Rolls-Royce att man slutfört sin jungfruflygning med sitt helt elektriska flygplan. 15 minuter svävade planet över England. Ett stort steg mot renare flygformer.

Skövde flygplats är en liten modern flygplats med stor kapacitet och utvecklingsmöjligheter. Att återskapa flygkommunikationerna efter en avveckling skulle ta åratal med alla miljö- och trafiktillstånd. Kostnaden skulle säkert bli tio gånger större än de 60 miljoner kronor som en gång satsades.

Med eller utan passagerartrafik har flygplatsen en viktig roll för Skövdes utveckling. Av samma skäl som förra generationens beslutsfattare i kommun och näringsliv insåg, bör flygplatsen behållas. Att en eventuell industrietablering måste förläggas just där flygplatsen ligger är svårt att förstå.

Förslag: Ajournera beslutet om nedläggning av flygplatsen tills en konsekvensbeskrivning är gjord i samråd med Regionsjukvården, Näringslivet och Försvarsmakten.

Rolf Ansgariusson

Projektledare och VD för Skövde Flygplats AB 1988-2004

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.