Friskolor borde ha egna specialsalar

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten tycker att friskolorna ska ha egna specialsalar.
Foto: Charlotte Ferneman
Svar till barnen Får gå till hallen (SLA, 30/9). Jag håller fullständigt med signaturen "RWS-pengamaskin?" i sina funderingar men har också en fundering kring RWS och andra friskolor. Varför ska barnen överhuvudtaget tvingas fara runt till olika ställen för att kunna fullgöra sin skolplikt?

Varför har inte friskolor sina egna specialsalar så som gymnastik, slöjd, hemkunskap, kemi med mera? Är det för dyrt för dem att hålla sig med dessa?

Skärpning. Det är dags att avkräva alla skolor att hålla sig med nödvändiga lokaler på skolans område. Det är inte barnen som ska förflytta sig utanför skolområdet för att kunna delta i alla lektioner. Det borde vara skolans skyldighet att ha allt samlat på samma område.

Alla de skolor som inte kan uppfylla detta basala krav ska heller inte ges tillstånd att bedriva skolverksamhet på grundskolenivå.

Mindre vinst men bättre för barnen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.