Opålitligt gruvbolag försöker utnyttja klimatkrisen

Debatt
PUBLICERAD:
Vättern.
Foto: Anneli Malm
Filip Kozlowski, talesperson för ett kanadensiskt gruvbolag, nu under namnet Greenna Mineral AB, skriver att ”Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar och kan komma att kräva svåra beslut till exempel mellan miljö och klimat.”

I klartext menar Kozlowski att vi måste acceptera en gruva i Norra Kärr även om det skadar miljön och vårt dricksvatten. Men det är inte sant. Det går inte att antingen välja klimatet eller miljön. Båda måste skyddas om vårt land även i framtiden ska vara beboeligt.

Gruvnäringen är på offensiv i Sverige. Bolagsdirektörerna försöker få politiker att försvaga miljölagstiftningen för att få igenom sina exploateringar. Som argument används allt oftare att nya gruvor krävs för att rädda klimatet.

Den globala uppvärmningen är förödande inte minst mot Vätterns känsliga ekosystem och måste bromsas så snabbt som möjligt. Fossila bränslen måste förbjudas. Det råder inget tvivel om att det krävs mer batterier, inte minst för lagringskapacitet i det förnybara energisystem som nu måste växa fram i snabb takt. Men teknisk utveckling gör att behovet av konfliktmetaller, bland annat kobolt, minskar kraftigt och nya billiga lösningar med exempelvis natrium från havsvatten är nära att slå igenom. Vindkraftverk kan tillverkas utan jordartsmetallen neodym och vad gäller elbilar har till exempel Renault för sin modell Zoe valt elmotorer utan innehåll av jordartsmetaller.

Brytning av jordartsmetaller har på de flesta håll samma allvarliga miljöproblem som uranbrytning. Självklart går det inte att öppna en gruva uppströms en så stor och viktig vattentäkt som Vättern. Och så länge jordartsmetallerna som finns i berggrunden intill Vättern, kan tas fram ur LKAB:s gruvavfall och förse hela EU med upp till 30 procent av behovet, borde Norra Kärr vara en icke-fråga.

Mest intressant i Kozlowskis insändare är dock att bolaget nu hävdar att det handlar om ett helt nytt projekt i Norra Kärr. De kemiska processerna med starka syror ska flyttas till ”mer lämplig plats”, kanske till Luleå (!) och därmed ska de giftiga och läckande enorma avfallssandmagasinen följa med. Utsläpp av processvatten ska elimineras och markanvändningen minskas med 80 procent.

Bolaget har alltså insett att de tidigare planerna var miljöfarliga. Vilken tur då att Aktion Rädda Vättern, Urbergsgruppen och andra miljöorganisationer med hjälp av GBH Miljörätt lyckades stoppa bolaget 2016.

Vi lyckades få både Bergsstaten och regeringen att följa lagen och kräva ett Natura 2000-tillstånd. Gruvbolaget har sedan 2016 inte ens kunnat presentera en tillståndsansökan, utan har istället skickat in en ny överklagan till regeringen.

Hur seriöst är det nya förslaget till gruvbrytning i Norra Kärr? Enligt mejl från näringsdepartementet den 8 oktober 2021 har bolaget inte dragit tillbaka sitt överklagande. Innan detta har skett finns ingen anledning att tro på Kozlowskis planer eller behandla en ny ansökan.

Elisabeth Lennartsson

Ordförande i Aktion Rädda Vättern

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.