Ja, infrastrukturen i Skaraborg är hotad

Insändare
PUBLICERAD:
Jörgen Eliasson lyfter Skövde flygplats som en del i infrastrukturen.
Foto: Roland Svensson
I en debattartikel som var införd i SLA 22/12 framför fyra Moderater en oro för att transportinfrastrukturen i Skaraborg är hotad.

I debattartikeln är det fokus på vägar och järnvägar men jag skulle vilja peka på att det även finns annan transportinfrastruktur som är hotad i form av Skaraborgs enda trafikflygplats. Skaraborg har en enda flygplats som är öppen för kommersiell trafik och som man kan använda även i dåligt väder. Denna avser kommunen lägga ner vilket gör att man får mer än en timme på landsväg och mycket mer än så på järnväg för att komma till en flygplats.

Jag tycker att det är konstigt att man kan anse att det är oansvarig politik att inte, för att citera debattartikeln, ”ta hand om, vårda och upprusta de befintliga vägarna och järnvägarna” samtidigt som man inte har några problem att avveckla fungerande transportinfrastruktur för flygtrafik, i form av Skövde flygplats.

Ur ett transportperspektiv framstår Skövde som förlorare, även om man liksom i sagan om kejsarens nya kläder inte vill se det uppenbara.

E20 är inte längre det bästa alternativet om man ska åka mellan landets största städer, och Skövde ligger inte ens längs E20 utan man får ta en avstickare från allfartsvägen för att komma till Skövde med bil.

Det stora navet för järnvägstransporter är Falköping med sin kombiterminal som verkar växa för varje dag. Dessutom riskera västra stambanan att även den bli en andra klassens bansträckning när man projekterar nya tågförbindelser.

Det geografiska läget gör det uppenbart att sjötransporter inte är aktuellt för Skövde.

Det Skövde har som de är ensamma om i Skaraborg är en flygplats med de möjligheter det innebär. Eller så håller man fast vid inriktningen att Skövde inte ska ha någon flygplats fast det finns en infrastruktur som man kan ”ta hand om, vårda och upprusta”.

I debattartikeln säger man att lösningen för att rädda infrastrukturen är att byta regering. Måhända är det liknande alternativ som krävs lokalt för att rädda flygplatsen

Jörgen Eliasson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.